Meny

Ny lag påverkar verksamhet med estetiska behandlingar

1 juli 2021
Näringsliv och arbete Näringsliv och arbete Näringsliv och arbete - Tillstånd, regler och tillsyn

En ny lag och ändringar i en förordning påverkar verksamheter med estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar; Fler verksamheter behöver anmäla om att de finns och en del verksamheter ska anmäla till annan instans än kommunen.

Fler behöver anmäla

Fler typer av behandlingar blir anmälningspliktiga till kommunen, enligt förändring av 38 § i Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Tidigare omfattades behandlingar där huden penetrerades och det medförde en risk för blodsmitta, till exempel tatuering, fotvård, akupunktur och piercing.

Förändringen i förordningen är ett tillägg om att även behandlingar som riskerar att medföra annan smitta än blodsmitta, blir anmälningspliktiga. Den nya formuleringen i förordningen innebär att till exempel följande behandlingar blir anmälningspliktiga enligt miljöbalken:

  • Behandlingar där rakkniv mot huden används
  • Håltagningspistol

Anmäl verksamheten till kommunen som sedan gör tillsyn.

Redan igång? anmäl senast 1 september

Befintliga verksamheter har fram till den 1 september 2021 på sig att göra en anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Anmäl om hygienisk behandling

Om du inte anmäler finns risk för miljösanktionsavgift. 

Vi hoppas kunna återkomma med mer detaljerad information om vad lagändringen innebär längre fram och vilka verksamheter som berörs.

Det är Socialstyrelsen som tolkar de nya reglerna och information kommer att publiceras på deras webbplats.

Injektionsbehandlingar – anmäl till IVO

Från och med 1 juli 2021 ska injektionsbehandlingar med så kallade fillers anmälas till IVO, i stället för till kommunen. De är inte längre anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Även verksamheter som gör injektionsbehandlingar med Botox ska anmäla om det till IVO från den 1 juli 2021.

Läs mer om de nya reglerna på IVO:s webbplats.

Kontakt vid frågor

Har du frågor? Kontakta Miljöenheten:
0155-24 89 20
miljo@nykoping.se