Meny

Ny lag 1 juli skärper regler på serveringsställen

1 juli 2020
Näringsliv och arbete Kommun och politik

En ny tillfällig lag från den 1 juli skärper regler om avstånd och efterlevnad på serveringsställen. Lagen utökar kommunernas tillsynsuppdrag så att verksamheterna bättre kan efterleva den nya lagen.

Det betyder att ansvaret för tillsynen av restauranger, barer och caféer flyttar till kommunerna från regionens smittskydd. Den nya lagen heter Tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och gäller till och med den 31 december 2020.

Minskar risker för en andra våg

Med ansvaret följer en befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga verksamheter om reglerna inte efterlevs. Syftet är att minska riskerna för smittspridning av covid-19 och undvika en andra våg av smittspridning.

Kommunens Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd är från och med idag ansvarig tillsynsmyndighet i Nyköpings kommun. Lagen har tillkommit som en extra åtgärd då risken bedöms hög att människor nu under sommaren börjar röra sig ute i större utsträckning och bland annat besöker serveringsställen.

Därför förtydligar lagen regelen som tidigare var en armlängds avstånd i serveringsmiljö till det som nu gäller - ”minst en meter.” Det här gäller även serveringsverksamheter som inte har serveringstillstånd.

Alla har ett gemensamt ansvar

- Det gäller nu att vi kan skapa ett bra samarbete och en bra dialog mellan serveringsverksamheter och kommun. Det är ett gemensamt ansvar vi har tillsammans med alla besökare. Nu blir det en flexibilitet i åtgärderna. Tidigare gällde stängning vid allvarliga brister, nu finns det möjligheter att trappa upp åtgärder eller välja andra åtgärder för en mer rättvisande behandling, säger Amal Shabibi, chef för Livsmedelsenheten som kommer att utöva tillsynen tillsammans med kommunens Miljöenhet.

Tillsyn kommer att utövas regelbundet på restauranger, barer och caféer under olika tider och tillfällen. Med för stor trängsel eller återkommande brister riskerar serveringsställen att få förelägganden om vite eller i värsta fall stängas ned. 

Den nya lagen gäller serveringar med sittplatser, däremot inte personalmatsalar, foodtrucks och liknande.

Nyheten kommer att kompletteras med frågor och svar som uppstått i samband med att invånare reagerat över trängsel vid serveringar.