Meny

Ny gång- och cykelbro i Nävekvarn

27 juli 2020
Bo, bygga och miljö

Den 3 augusti börjar Nyköpings kommun att byta ut bron över Näveån i Nävekvarn. Renoveringen är efterlängtad och nödvändig.

Arbetet som börjar den 3 augusti beräknas vara klart till slutet av året. Under tiden kommer det inte vara möjligt att passera Näveån på denna plats. Gående och cyklister ombeds ta alternativa vägar i området.

- Det känns bra att vi nu kan sätta igång med den efterlängtade renoveringen, säger Tommy Carlsson, gatuchef i Nyköpings kommun

Hela bron ska bytas ut då den är i så stort behov av renovering. Arbetena börjar med att den gamla bron rivs och sedan byggs den nya bron över Näveån på Industrivägen i Nävekvarn.

Kommunstyrelsen beslutade att gång-och cykelbron skulle renoveras den 15/6 och beviljade de 5,4 miljoner kronor arbetet beräknas kosta. Trafikverket medfinansierar med 2,25 miljoner.