Meny

Ny gång- och cykelbana i Tystberga planeras

7 oktober 2019

Nyköpings kommun har länge sett ett långsiktigt behov av att på ett mer trafiksäkert och mer gång- och cykelvänligt sätt koppla ihop Tystberga samhälle med knutpunkten för kollektivtrafik, som finns vid trafikplats Tystberga.

I och med planeringen av Ostlänken står det klart att väg 771 måste byggas om i form av en bro över den nya järnvägen. I och med detta har Nyköpings kommun tagit initiativ till dialog med Trafikverket och Region Sörmland om att inte bara planera för en ny bro utan också planera för en gång- och cykelväg. 

Nyköpings kommun, Region Sörmland och Trafikverket är överens 

Alla tre parter är överens om att detta ska ske. För att knyta upp framtida planering ska ett antal avtal tecknas. Region Sörmland har fattat beslut om ett avtal om så kallad samfinansering, via den Regionala transportplanen, som innebär att Region Sörmland finansierar 50 % av kostnaden för den breddning som måste ske av bron för gång- och cykeltrafik. Nästa steg är att Nyköpings kommun avtalar med Trafikverket om resterande 50 % av kostnaden för breddningen av bron.

Avtal ska även skrivas mellan Nyköpings kommun och Trafikverket för 50 % medfinansiering av den vägplan som måste tas fram för att planera för den exakta lokaliseringen för hela gång- och cykelvägen mellan Tystberga samhälle och Tystberga trafikplats. Gång-och cykelvägen skapas i samband med att Ostlänken och den nya bron byggs ut.

Läs mer om Nyköpings kommuns arbete med Ostlänken.

Läs mer om Trafikverkets arbete med Ostlänken.