Meny

Ny förskola projekteras i Oppebyområdet

29 november 2019
Kommun och politik

Kommunstyrelsen väntas på mötet den 2 december 2019 besluta om att projektera och upphandla en ny förskola vid Oppeby skolområde.

Oppebyområdet är i stort behov av förskoleplatser samt ersättning av förskolelokaler som har stora renoveringsbehov. Just nu pågår projektering av en ny förskola på Oppeby gårds område, byggnaden Ekbacken. Nu får Tekniska divisionen i uppdrag att parallellt projektera och upphandla ytterligare en förskola.

- Vi vill möta det stora behovet av förskoleplatser i området. Genom att projektera de två förskolorna samtidigt blir vi också mer effektiva i både planering, genomförande och drift, säger Kommunstyrelsens ordförande Urban Granström. 

Fem baser

Förskolan projekteras för 5 baser, 150 barn enligt de koncepthandlingar som tidigare tagits fram för förskolor. Besluten grundar sig på den förstudie som återrapporterades till Kommunstyrelsen i oktober 2018. Förstudien visar att en renovering av befintliga lokaler inte är ekonomiskt och verksamhetsmässigt motiverat. 

Tekniska divisionen får 4 miljoner kronor för projektering och upphandling. Efter upphandling ska en anbudsbaserad kalkyl presenteras för Kommunstyrelsen som beslutar om genomförande.