Meny

Ny chef för Social omsorg

16 juni 2020
Omsorg och stöd Kommun och politik

Jan Holmlund, socionom, efterträder Stefan Heinebäck som divisionschef för Social omsorg. Jan kommer närmast från Göteborgs stad, Stadsdelsnämnd- och förvaltning Majorna-Linné, där han har varit chef för IFO (Individ- och familjeomsorg) och funktionsnedsättning sedan 2017 samt tillförordnad chef för äldreomsorg och hälso- och sjukvård en tid.

Mellan åren 1996 och 2017 har Jan Holmlund arbetat i Uppsala kommun som bland annat socialsekreterare, enhetschef, chef för IFO och direktör för socialförvaltningen.

- Jag är jätteglad att få med Jan i ledningen för Nyköping och det viktiga arbetet med att utveckla kommunen i stort och socialomsorgen. En stor och viktig del i uppdraget blir att utveckla samverkan mellan politiska nämnder och verksamheten inom divisionen för att vi tillsammans ska kunna möta de utmaningar som finns idag och som kommer, säger kommundirektör Mats Pettersson, som blir Jan Holmlunds chef.

- Jag vill samtidigt tacka Carina Bark för det arbete hon utför som tillförordnad divisionschef. I samband med Jans tillträde återgår hon till sitt arbete som verksamhetschef för hemtjänst och hälso- och sjukvård, säger Mats Pettersson.

Jan Holmlund flyttar till Nyköpings kommun i samband med tillträdet under senare delen av augusti.