Ny avsiktsförklaring tydliggör Trafikverkets ansvar

23 januari 2019
Bo, bygga och miljö

En ny avsiktsförklaring tydliggör samverkan i arbetet med att ta fram underlag och analyser samt kommande medfinansieringsavtal för Ostlänken förbi Stockholm Skavsta flygplats. 

Avsiktsförklaringen mellan Trafikverket, Stockholm Skavsta flygplats och Nyköpings kommun förväntas godkännas vid Kommunstyrelsens sammanträde måndag 28 januari 2019.

Avtalet handlar också om att tydliggöra Trafikverkets ansvar i och med att spårdragningen av bibanan och platsen för Skavsta resecentrum vid flygplatsen ändrades i juni 2018.  

Från lång till kort bibana

Den tidigare överenskomna avsiktsförklaringen innebar att stationen skulle byggas på Ostlänkens huvudbana som passerar intill Stockholm Skavsta flygplats. En lösning som både Nyköpings kommun och Stockholm Skavsta flygplats föredrog. Den nya placeringen på bibanan (istället för på huvudbanan) innebär negativa följder för både Nyköpings kommun och för Stockholm Skavsta flygplats. Följder som Trafikverket enligt det nya avtalet måste ta särskild hänsyn till.  

Både vi och ledningen för Stockholm Skavsta flygplats protesterade mot den sena ändringen av bibanan och mot det ändrade läget för Skavsta resecentrum, säger Christian Udin, Ostlänkenansvarig i Nyköpings kommun.  Dels eftersom vi ser att det får konsekvenser som längre restider till flygplatsen, dels för att det ger oss som kommun sämre möjligheter att utveckla verksamhetsområdet vid Skavsta. Nu arbetar vi med full kraft utifrån det nya beslutet och vår gemensamma avsiktsförklaring. 

Läs mer om projekt Ostlänken på Nyköpings kommuns webbplats samt Trafikverket webbplats

Läs mer om verksamhetsområdet Skavsta.

Ta del av dagordningen för KS 28 januari 2019.