Meny

Nuläget inom vård och omsorg under coronapandemin

14 maj 2020
Omsorg och stöd Kommun och politik

Under torsdagen 14 maj höll kommunen en pressträff om läget inom vård och omsorg, med fokus på äldre- och demensboenden. Hur arbetet fungerar, om smitta och rutiner kring inflytt på boenden. Även utbildningsläget togs upp. På plats var kommundirektör, tf divisionschef för Social omsorg och ordföranden i vård- och omsorgsnämnden.

Kommundirektör Mats Pettersson inledde med statistik på överdödligheten i kommunen för april och andelen konstaterat smittade och döda i covid-19 inom kommunala och privata äldreboenden. Enligt Statistikmyndigheten, SCB, dog 93 personer i Nyköping i april i år. Snittet för samma period de senaste fem åren är 47 personer. Siffran gäller alla dödsorsaker, åldrar och boende.

Under april i år dog 32 personer på äldreboenden, både kommunala och privata. Förra årets siffra var 23. Mats Pettersson konstaterade att vi inte vet dödsorsaken på personerna, men sannolikt kan en del kopplas till corona.

Länk till statistiken.

Smitta inom boenden

Tf divisionschef för Social omsorg, Carina Bark, presenterade de senaste siffrorna på antal smittade inom omsorgen. En person på äldreboende och tre personer inom hemtjänsten, ingen på LSS-boende, var under onsdagen konstaterat smittade inom de kommunala och privata verksamheterna. Smittan har inom Nyköpings kommuns verksamheter varit väldigt begränsad, det har dykt upp enstaka fall som har kunnat begränsas.

Hälften av äldreboendena har hittills haft smitta vid något tillfälle. Inom de kommunala boendena får personalen alltid information om smittan. Anhöriga och de närmaste hyresgästerna och deras anhöriga får reda på om smitta finns på avdelningen.
Kohortvård tillämpas alltid, det vill säga att personal avdelas för att arbeta med de smittade som hålls isolerade på sina rum. Personalen går inte mellan sjuka och friska. De boende åker in till sjukhus när det behövs, men Carina Bark förklarar att det sällan har behövts. Personalen jobbar som de gjort under många år under till exempel vinterkräksjukan, det är ett för dem välkänt sätt att arbeta på.

Rutiner vid inflytt på boenden

När nya flyttar in så har kommunen stärkt upp rutinerna. Det sker en noggrann städning, lägenheten står tom i 14 dagar, nya hyresgäster får stanna 48 timmar i sin lägenhet för att minimera risken att få in smitta. Ingen med symptom får flytta in och anhöriga som hjälper till med flytten får inte heller ha symptom. Om en person med smitta väntar på ett boende stärker man upp hemtjänstinsatserna under en period och först när personen är frisk får den flytta in.

Bemanning och utrustning

Kommunen har just nu en bra bemanningssituation inom vård- och omsorg med normal frånvaro och har i stort löst hela sommarrekryteringen redan nu. Tillgången till skyddsutrustning är god och det nödlager med utrustning som har skapats kommer att behållas inför framtiden.

Utbildningssatsning

Redan nu görs en extra utbildningssatsning på vikarier via Campus Nyköping. Sofia Amloh, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, berättade att nämnden begär ett uppdrag från kommunfullmäktige för att ta fram en strategi för framtidens omsorg i Nyköping. Hon betonade också att det extra stödpaket som regeringen aviserade tidigare i veckan är oerhört efterlängtat och ger en skjuts i det lokala arbete som redan är påbörjat och kommer att innebära ett omsorgslyft i kommunen.

- Avslutningsvis vill jag säga att jag känner stor ödmjukhet inför framtiden. Medarbetare gör dagligen heroiska insatser framför allt i tider som dessa. Nu håller vi ut och vi behöver tillsammans hålla i, säger Sofia Amloh.