Meny

Nuläge i vård och omsorg i Nyköpings kommun

3 april 2020

Under fredagen höll kommunen en pressträff om nuläget i vård och omsorg i Nyköpings kommun. Politiker och ansvariga i verksamheten berättade om personalläget, fler bekräftade fall, samarbete med Regionen och användning och tillgång till skyddsutrustning.

Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande, inledde pressträffen.
– Vi i Nyköpings kommun har i ett antal veckor jobbat hårt med att förbereda oss för och arbeta med det läge som finns med pandemin. Vi har ett allvarligt läge och det är viktigt att vi fortsätter med att jobba för att skydda de äldre i samhället, sa Urban Granström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Det finns nu flera bekräftade fall inom kommunens hemtjänst och inom boenden.

Sofia Amloh (S), ordförande för Vård- och omsorgsnämnden, tackade alla medarbetare som jobbar inom vård och omsorg.

– Ni gör ett helt fantastiskt arbete och ni är otroligt viktiga, speciellt i en svår tid som nu. Jag vill att ni ska veta att vi ser hur ni kämpar. Det finns flera goda exempel. FiA-gruppen som gör skyddsutrustning, hemtjänsten som skapat ett corona-team och medarbetare som går in och stöttar upp och hjälper till där det behövs, sa hon.

Hon berättar också att politiken står redo att fatta beslut och prioritera utefter vad som behövs.
– Jag har regelbundna avstämningar med verksamheten och kontakt med privata aktörer. I dialog hittar vi lösningar tillsammans. Jag har full förståelse för den oro som uppstår och vi är många som gör allt vi kan, sa Sofia Amloh.

Tf divisionschef Carina Bark och Medicinskt ansvariga sjuksköterskan Tarja Viitanen berättade om det dagliga arbetet inom vård och omsorg, om rutinerna för hur vården och omsorgen arbetar med bekräftade och misstänkta fall. Det finns också ett specialteam i hemtjänsten för de kunderna och en nära samverkan med regionen kring hur Social omsorg ska kunna ta emot patienter från lasarettet.

Övergripande åtgärder på äldreboenden är till exempel besöksförbud på boenden och att gruppaktiviteter mellan boenden ställs in.

När det gäller skyddsutrustning så har Social omsorg sedan flera veckor ett intensivt arbete med att beställa skyddsutrustning och organisera för hur det ska användas.

Pressträffen