Meny

Nuläge i vård och omsorg

20 april 2020
Omsorg och stöd Omsorg och stöd Omsorg och stöd - Äldre

Under måndagen höll kommunen igen en pressträff om läget inom vård och omsorg, med fokus på äldre- och demensboenden. Hur arbetet i vardagen fungerar, om smitta och kontakt med anhöriga. På plats var undersköterskor och sjuksköterska, kommundirektör, verksamhetschef för äldre- och demensboenden, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt tf divisionschef för Social omsorg.

– Jag vill rikta mitt innerliga tack till alla som arbetar i det här läget vi har i kommunen, inte minst i omsorgen, säger Mats Pettersson, kommundirektör i Nyköpings kommun.

Carina Bark, tf divisionschef, för social omsorg, berättade om det övergripande läget med bland annat antalet konstaterade fall av covid-19 bland brukarna.

– Vi har åtta brukare inom äldre- och demensboenden och åtta fall i hemtjänsten. Vi kan se en liten, liten nedåtgående trend, vi följer utvecklingen noggrant hela tiden och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten, regionen och Socialstyrelsen. Regionen har också öppnat upp för provtagning av personal som arbetar patientnära för att säkerställa bemanningen, säger Carina Bark.

Äldre- och demensboenden

Karin Lindgren, verksamhetschef för äldre- och demensboenden, berättar att de jobbar intensivt med basal vårdhygien och samtal med anhöriga för att minska oro. Innan det nationella besöksförbudet på boenden kom jobbade de med att rekommendera anhöriga att inte besöka sina närstående, vilken kan ha haft effekt, och att det har funnits stor respekt för det från anhöriga.
– Vi har tittat på vad vi behöver göra för att det ska bli lättsamt att hålla kontakten ändå, vi jobbar bland annat med skype och telefon. Anhöriga och boende har olika behov och vi bemöter det och gör olika lösningar, säger Karin Lindgren.

Många förfrågningar kommer också till kommunen om att komma och underhålla på boenden. Underhållningen måste däremot ske utomhus. En del erbjuder också digitala lösningar.

Skyddsutrustning och hygien vid smitta

Tarja Viitanen, medicinskt ansvarig sjuksköterska, berättar om arbetet vid konstaterade fall och tillgången till skyddsutrustning.
– När vi får konstaterat fall gör vi en riskanalys och säkerställer kring patienten. Vid smitta tar vi arbetet med hygien till nästa nivå – vi kompletterar med visir, munskydd och andra slags förkläden. Tillgången på skyddsmaterial är god, vi fortsätter beställa och får leveranser, säger Tarja Viitanen.

Arbete vid smitta

På plats fanns också Malin Jonsson, sjuksköterska på äldre- och demensboenden och undersköterskorna Katarina Halvardsson och Maria Hagman som jobbar med boenden med bekräftad eller misstänkt covid-19.
– Alla på golvet har haft ett ökat ansvar att säkerställa att vi inte får ökad smittspridning, vi har inlett cohortvård, med restriktioner om att de som har smitta ska vara kvar på rummen. Som sjuksköterska har jag haft ett tätt och bra samarbete med vår läkare på geriatriken på Nyköpings lasarett, säger Malin Jonsson.

Undersköterskorna Maria Hagman och Katarina Halvardsson berättar om den förhöjda skyddsutrustningen vid bekräftade fall.
– Vi har skyddskläderna på oss där vi utför omvårdnad. Efteråt så klär vi av oss i rummet, spritar och tvättar. Allt stannar i rummet för att inte riskera smittspridning, säger Katarina Halvardsson.

Mycket av det dagliga arbetet handlar även om att ha kontakt med anhöriga.

– Anhörigstödjarbiten har varit i fokus, vi har pratat mycket i telefon med anhöriga, uppdaterat dem dagligen om hur situationen ser ut och vi upplever att de är nöjda med den information de har fått, säger Maria Hagman.

Pressträffen