Meny

Nu testas anställda inom omsorgen för covid-19

6 maj 2020
Omsorg och stöd

För att se vilka medarbetare med lättare luftvägssymptom som inte är drabbade av covid-19 och därmed kan börja jobba igen har vård- och omsorgspersonal inom Nyköpings kommun börjat testas.

Under perioden 13 april till 27 april har 91 personer provtagits. Av dem var 17 personer smittade av covid-19.

Det är medarbetarens chef som beställer provet hos regionen. Personen testas och får svar inom 48 timmar. I samråd med chefen kan därefter medarbetare som inte bär på smittan gå tillbaka till arbetet.

Fler ska kunna jobba

Det är Region Sörmland och inte Nyköpings kommun som utför testerna och har statistik över resultatet. Syftet med den utökade provtagningen är att fler ska kunna gå tillbaka till sitt arbete snabbare, efter att ha uteslutit covid-19.

Testning sker av medarbetare som arbetar inom särskilda boenden, LSS-boenden, hemtjänst och hemsjukvård. I hela Sörmland testades sammanlagt 640 kommunanställda under perioden. Av de testade var cirka 20 procent smittade av covid-19.