Meny

Nu startar bygget av ny förskola Träffen

21 augusti 2019
Barn och utbildning Bo, bygga och miljö Barn och utbildning - Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg Bo, bygga och miljö - Byggprojekt

I dag, onsdagen den 21/8, markerades starten på bygget av den nya förskolan på Träffen. Förskolan kommer att ha plats för 150 barn och beräknas stå klar 2021.

Glada företrädare för verksamheten, politiker och entreprenör Byggmästarna satte tillsammans upp den vepa som annonserar att nu byggs en ny förskola på Träffenområdet. 

- Det känns mycket bra att vi nu är igång med den här efterlängtade och välbehövda förskolan. Vi skapar 150 platser i ett område där det finns ett stort behov, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande.

Marken på Träffenområdet har tidigare sanerats och nu är man alltså igång med bygget. Förskolan är ritat för fem baser, eller hemvister, för totalt 150 barn. Byggnaden kommer också att ha ett eget tillagningskök och är förberedd för externa, separata, källor för värme, vatten och el.

Projektledare Ola Sundlöf på Nyköpings kommun visade runt på plats och berättade om den nya byggnad som ska skapas.

- Det är spännande och som projektledare är jag mycket nöjd med hur vi har utnyttjat ytorna och förutsättningarna på platsen. Barnen kommer att få en bra miljö att vistas och lära sig i, säger Ola Sundlöf.

Byggnaden blir i två plan med separata ingångar för de olika baserna. Energieffektiviteten är ställd med högre krav jämfört med normal byggstandard och byggnaden är också utrustad med så kallad frikyla. Planlösningen gör att gemensamma resurser kan nyttjas samtidigt som barnens olika behov kan mötas. Utformningen är gjord utefter Skolverkets riktlinjer om mindre barngrupper.

- Det ger goda pedagogiska förutsättningar när vi kan samla kompetens och resurser på ett ställe samtidig som vi möter barnens behov av små sammanhang. Vi kan organisera förskolan på ett modernt sätt och använda resurser effektiv, säger Ewa Björnfoth, skolchef för förskolan i Nyköpings kommun.

Förskolan Träffen byggs utefter ett koncept för förskolor som Nyköpings kommun tagit fram. Det är framtaget för att kunna användas för fler förskolor framöver. Med konceptet vill kommunen möta de pedagogiska behoven och bli mer effektiva i byggandet. Totalt beräknas förskolan kosta 73,3 mnkr. Entreprenör Byggmästarna genomför bygget.