Meny

Nu saneras marken för nya resecentrum

19 november 2020
Bo, bygga och miljö

Nu saneras marken där nya resecentrum planeras. Det är en del i de förberedande arbeten som gör inför planerad byggstart 2022.

I slutet på november 2020 kommer Jernhusen att börja sanera marken nära Brunnsgatan och vid Norra Bangårdsgatan (fastigheterna Väster 1:42 och Väster 1:43). På området har det från 1940- till 1970-talet varit verksamheter inom olja-och bensinhantering som gör att marken behöver saneras innan ny verksamhet kan finnas på platsen. Det är entreprenadföretaget Geoserve AB som genomför saneringen på Jernhusens uppdrag.

- Det är Jernhusen som i dag äger marken, det är därför de ansvarar för saneringen. När det är klart tar Nyköpings kommun över marken för att fortsätta planeringen för Nyköpings resecentrum. Jernhusen har också option på att förvärva den nya stationen när den är klar, säger Johan Dahlrot, projektledare Nyköpings kommun

Om nya resecentrum

På Nyköpings resecentrum blir det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil. Det ska vara en plats som upplevs som trygg och säker och som ska uppfylla våra behov kopplade till resor. Byggstart är planerad till 2022. Byggskedet kommer att pågå från 3 till 5 år beroende på om alla delar kan byggas parallellt och samtidigt.

Vissa delar byggs av Trafikverket, vissa av Nyköpings kommun. Nyköpings resecentrum planeras vid bangårdsområdet, mellan Brunnsgatan och nuvarande stationsbyggnad. I februari 2020 godkände Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden detaljplanen och därefter följde antagande i i Kommunstyrelsen (2 mars) och Kommunfullmäktige (10 mars).

Detaljplanen är överklagad och ärendet är överlämnat till mark- och miljödomstolen för prövning. Förberedande markarbeten och sanering förbereds ändå.

Läs mer om saneringsarbetet här.

Frågor och kontakt
Jernhusen: Joakim Gustafsson, 070 609 36 72
Nyköpings kommun: Johan Dahlrot, projektledare, 0155-24 80 00

För mer information om projekt resecentrum, läs här.