Nu rivs macken i Tystberga

9 december 2022
Bo, bygga och miljö Kommun och politik

Måndagen 12 december inleds rivningen av den gamla drivmedelsstationen i Tystberga. Marken ska sedan saneras och förberedas för den nya utvecklingen av området.

Karta över centrala Tystberga

Området aktuellt för rivning högt upp till höger i det rödmarkerade området.

En entreprenör sköter rivningen och saneringen, som beräknas pågå i cirka tre månader. Ett arbete med en ny detaljplan pågår. I den nya planen föreslås möjligheter att bygga bostäder och en park i området, som är tänkt att bli mer levande.

– Med tillskott av fler boendetyper, fler mötesplatser och genom att utveckla Stationsvägen som centralt stråk kan vi stärka samhället som helhet och göra något positivt för hela orten, säger Christopher Wisting, projektledare på samhällsbyggnad, som har arbetat med den nya planen för området.

Enligt kommunens översiktsplan för 2040 pekas Tystberga ut som lämpligt utvecklingsområde, eftersom pendlingsmöjligheterna är goda och det har en viss allmän och kommersiell service.