Meny

Nu pågår Totalförsvarsövning, TFÖ 2020

15 januari 2020
Kommun och politik

Den största totalförsvarsövningen i vårt land på mer än 30 år har startat. Över 400 aktörer, däribland Nyköpings kommun, övar olika delar av totalförsvaret under hela 2020. Syftet är att stärka Sveriges motståndskraft.

Regeringen har beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas på grund av det försämrade omvärldsläget med bland annat ökad militär närvaro i vårt närområde, påverkansoperationer som används för att forma opinion eller destabilisera och attacker mot nät och webbplatser.

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har därför tagit initiativ till Totalförsvarsövning 2020, en övning där alla kommuner, länsstyrelser och regioner kommer att delta. Ett 60-tal myndigheter liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet övar också. 

- Sverige måste kunna stå emot svåra påfrestningar. Försvaret av Sverige är en angelägenhet för hela samhället. Genom att öva stärker vi vår samlade försvarsförmåga och motståndskraft. Totalförsvarsövningen bidrar till en ökad kunskap i samhället och skickar samtidigt viktiga signaler till omvärlden, säger Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén. 

Kommunerna har en viktig uppgift i totalförsvaret

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Med totalförsvaret ska Sverige kunna förebygga och möta angrepp och andra allvarliga hot mot vår säkerhet under höjd beredskap.

Kommunernas roll i totalförsvaret ingår i den civila delen. Liksom alla andra myndigheter, regioner, företag och organisationer ansvarar kommunen för att samhället ska fungera i såväl fred som vid höjd beredskap. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här. Vid höjd beredskap ska de flesta organisationer fortsätta med den ordinarie verksamheten i den utsträckning det är möjligt.

Under höjd beredskap och ytterst krig ska kommunerna:

  • värna civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg,
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga.

Planer och rutiner övas

Totalförsvarsövningens inriktning är att öva försvar mot ett militärt angrepp mot Sverige, skydda civilbefolkningen och att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. 

I en del av övningen prövar de deltagande parterna, däribland Nyköpings kommun, sina egna faktiska planer utifrån ett scenario. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp. Arbetet går ut på att identifiera roller, se över vilket ansvar kommunen har, vilka regler som gäller och hur man samverkar med andra aktörer.

- Olika kommuner och myndigheter kommer öva på olika sätt och olika mycket. Man kommer öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter, säger Annkristin Mellgren, säkerhetssamordnare i Nyköpings kommun.

Din roll i totalförsvaret

I Sverige har vi totalförsvarsplikt. Den omfattar alla svenska medborgare och övriga som är bosatta i Sverige i åldrarna 16-70 år. Totalförsvarsplikt betyder att alla som omfattas måste delta i uppgifter inom totalförsvaret. Det kan vara allt ifrån att göra allmän värnplikt till att bära vapen i strid eller att rensa upp efter en större olycka. Under höjd beredskap gäller allmän tjänsteplikt, vilket innebär att varje person måste inställa sig. Ungdomar i åldrarna 16-18 år är undantagna väpnad strid och tilldelas andra uppgifter.

Läs mer om totalförsvarsplikt på MSB:s webbplats.

Mer information om TFÖ 2020

Läs mer om totalförsvarsövningen på MSB:s webbplats eller Försvarsmaktens webbplats.