Meny

Nu inviger vi det nya avloppsreningsverket i Aspa

19 november 2019
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Vatten och avlopp

Det nya avloppsreningsverket i Aspa är nu klart. Ombyggnationen gör att utsläppen till Ludgosjön minskar med 50 procent.

Avloppsreningsverket i Aspa har nu en bättre reningsgrad så att utsläppen till Ludgosjön och närbelägna vattendrag minskar. Risken för dålig lukt minskar också i och med en ny ventilationsanläggning. 

- Det blir en stor förbättring för miljön när vi kan minska utsläppen av organiska ämnen och närsalter med drygt 50 procent. Ludgosjön mår inte helt bra och Runnviken dåligt, säger Carl-Åke Andersson (S), ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt i Kommunfullmäktige, Nyköpings kommun.

Det är en helt ny byggnad som nu står klar och processen för rening har också byggts om helt i det nya verket. Totalt kommer de syreförbrukande ämnena att minska med cirka 50 procent och fosfor med cirka 60 procent. En helt ny kväverening är också byggd. Kväveavskiljningen förbättras med dryga 50 procent. Detaljen att rensgallret nu har 3 mm stora hål mot tidigare 10 mm underlättar när reningsprocessen ska starta.

Världstoalettdagen den 19 november

Passande nog invigs det nya avloppsreningsverket på den av FN utlysta Världstoalettdagen. Toaletten och avloppsreningen tas många gånger för given och vi tänker inte på var det vi spolar ner tar vägen. De kustnära områdena är extra viktiga för vattenmiljön i den känsliga Östersjön. Bara i Nyköping samlas årligen 67 ton skräp upp i reningsverken som överhuvudtaget inte skulle finnas där. Hushållspapper och snus är en vanlig fulspolning.

- Det är viktigt att tänka på vad vi spolar ner i toaletten och avloppet. Det är många saker vi inte kan rena bort. Bara kiss, bajs och toalettpapper ska spolas ner. Och snuset ska ju till restavfallet, inte i toan eller matavfallet, påminner Anders Jäger, driftchef i Nyköpings kommun.