Nu inventeras skyltarna längs med våra större vägar

13 december 2018
Bo, bygga och miljö Trafik och resor Näringsliv och arbete

Många hör av sig till Nyköpings kommun och klagar på de skyltar som står längs med våra större vägar. En inventering påbörjades under hösten 2018. I början av 2019 skickas ett brev till de fastighetsägare längs med E4:an och de större vägarna i Nyköpings kommun som saknar tillstånd. 

Skyltarna längs med våra vägar har ökat i antal bara de senaste åren. Formaten är allt från digitala större skyltar till enklare lösningar placerade på en kärra.

- Det är relativt få skyltar som har tillstånd, berättar Anna Selander, Samhällsbyggnadschef i Nyköpings kommun. Tillsynen har inte varit regelbunden de senaste åren. Men, nu ska vi få ordning på allt.

Kommunen har tillsynsansvaret för skyltar både inom och utanför detaljplanerat område. Men tillstånden söks hos antingen kommunen, Länsstyrelsen eller Trafikverket beroende på var skylten är placerad. Väglagen reglerar också hur man får skylta längs med våra vägar. 

Inventeringen av läget i Nyköpings kommun inleddes under hösten och hittills har 140 skyltar utan lov eller startbesked identifierats. Handläggare har tillsammans med en kartingenjör åkt med bil på våra vägar och fotograferat samt tagit ut koordinater för skyltarna. De har också mätt på plats och kollat upp vilken fastighet som skylten är placerad på. 

- Nu kommer vi att kontakta Länsstyrelsen Södermanland och stämma av med dem, eftersom de är en av tillståndsgivarna, berättar Anna Selander. Efter vår kontakt med Länsstyrelsen skickar vi ut informationsbrev med ett så kallat föreläggande till de fastighetsägare som saknar tillstånd. Breven  skickas ut med start i mitten av januari 2019.

Från att brevet med föreläggandet skickas har de fastighetsägare som saknar tillstånd fyra veckor på sig att antingen söka tillstånd hos Nyköpings kommun, Länsstyrelsen eller Trafikverket (beroende på var skylten är placerad) eller att riva skylten. Om ingen av åtgärderna görs inom de fyra veckorna är föreläggandet förenat med ett vite, vilket betyder att fastighetsägaren får böta.

Läs mer om vad en skylt är, hur tillstånd söks och vilka lagar som reglerar tillsynen.