Meny

Nu införs munskydd i vård- och omsorgsnära arbete

11 november 2020

I fredags, 6 november, togs beslut om att införa munskydd som komplement till basal hygien. Så här kommer munskydd att användas i vård- och omsorgsnära arbete. 

Munskydd av klass IIR ska användas som komplement till basal hygien om brukare/patient tillhör en riskgrupp och/eller om arbetsmomentet inte går utföra med säkerhetsavstånd, 2 meter. 

Den största riskgruppen är äldre över 70 år. Övriga riskgrupper är:

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling 
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom

Hos vissa brukare/patienter kan munskyddet försvåra en kommunikation, som till exempel personer med kognitiv svikt eller vid hörselnedsättning, då rekommenderas visir istället för munskydd.

Samma munskydd kan användas oavsett om man går in till och hjälper olika personer. Men det ska aldrig flyttas från munnen och sättas tillbaka. 

Munskydd behöver inte användas vid dessa tillfällen, här räcker att hålla avstånd:

 • I omklädningsrum
 • I fikarum
 • Under administrativt arbete

Stor beställning av munskydd

Kommunen har gjort en stor extrabeställning av munskydd för att säkra tillgången. Alla verksamheter där det finns behov och som har hand om riskgrupper har fått munskydd levererat.