Meny

Nu blir Västra Storgatan en gågata på riktigt

9 juli 2020
Näringsliv och arbete Bo, bygga och miljö Kommun och politik Uppleva och göra

Västra Storgatan ska vara en bilfri zon för Nyköpings fotgängare och cyklister, men är inte det alltid. Trots att biltrafik varit förbjuden på gatan i flera år kör det ofta bilar på gatan och över Västra Storgatan. Från och med fredag 10 juli blir det svårare.

Därför inför nu kommunen åtgärder som cykelställ i betong på tvärgatorna och en bom på Brunnsgatan nedanför Scandic Hotel för att förhindra oönskad trafik. Syftet är att Västra Storgatan ska vara en levande och attraktiv gågata för flanörer och cyklister i alla åldrar.

Bättre ordning och mindre trafik

Eftersom antalet cyklister blivit fler har behovet av cykelparkeringar ökat. Cyklar som parkerats lite huller om buller utgör idag ett hinder för många fotgängare och funktionshindrade. Ett antal cykelställ i betong placeras nu på tvärgatorna på Slottsgatan, Västra Trädgårdsgatan och Bagargatan där de också utgör hinder för biltrafiken.

- Kommunens ferieungdomar kommer att måla alla nya cykelställ för att få in mer färg i centrum, säger Tommy Carlsson, chef på Gata och Park på Tekniska divisionen. Ferieungdomarna ska också gå runt till handlarna och informera dem om våra åtgärder.

Bom ska förhindra genväg

En annan åtgärd är den bom som sätts upp på Brunnsgatan nedanför Scandic Hotell. Den sätts upp vecka 29.

- Hotellets bussar och blåljusfordon kommer givetvis att kunna passera där, säger Tommy Carlsson.

Idag använder olika leverantörer Västra Storgatan men det blir nu svårare. På de tvärgator där cykelställ i betong placeras kommer de att behöva vända eller fundera över sin färdväg. Eftersom många leveranser är små kan de också utföras med pirra från en tvärgata.

Åtgärderna är tillfälliga

Visar det sig att ambitionen att skapa en levande gågata innebär problem för butikerna så kommer Tekniska divisionen att titta på möjliga leveransvägar framöver tillsammans med NYSAM och handlarna. Föreningen NYSAM har fått information om åtgärderna och även förmedlat den till sina medlemmar.

Lösningen är temporär och ska utvärderas efter sommaren för att se om den får önskad effekt i form av minskad biltrafik som genar över Västra Storgatan och fler cyklar som parkerar på rätt plats.