Stigtomta nya förskola och skola invigd

27 februari 2019
Barn och utbildning Bo, bygga och miljö

Under stor uppslutning av barn, elever, föräldrar och närboende invigdes Stigtomtas nya förskola, skola och bibliotek. Dagen var vigd åt elever och personal.

På kvällen samlades alla tillsammans med närboende för en ceremoni på skolgården som leddes av Urban Granström, Kommunstyrelsens ordförande.

Bygget av den nya skolan och förskolan började på våren 2017 och nu står den alltså klar. Här finns plats för 420 skolbarn 120 förskolebarn. De 7035 kvadratmetrarna känns tack vare fasadbeklädnad, brutna linjer och burspråk mindre och mer familjär. Ett stor miljöfokus har genomsyrat hela bygget.

– Det är fantastisk att kunna stå här nu och se den nya förskolan och skolan. Det ligger mycket jobb, mycket engagemang och många tekniska lösningar bakom som inte syns för blotta ögat, sa Urban Granström, Kommunstyrelsens ordförande.

Den 6 mars 2014 beviljade Kommunstyrelsen 189 mnkr för att bygga den nya skolan, förskolan och bibliotek. Beslutet var efterlängtat då den gamla var i stort behov av upprustning och elevantalet förväntades stiga. Redan för 5 år sedan började projekteringen och planeringen. Den 7 april 2017 kunde barn, politiker och ledning tillsammans ta ett första släggtag när den gamla skolan började rivas. Och nu är den alltså invigd.

– Äntligen! Nu har vi haft vår första skoldag och det känns så bra att vara på plats. Nu genomsyrar och syns våra ledord även tydligt i miljön och byggnaden – glädje, samarbete och lagarbete, säger rektor Madeleine Jansson.

Urban och Martina vid konstverk som inviger Stigtoma nya förskola och skola

Med hjälp av många händer och stort hjärta

Under invigningsdagen skapade elever och barn tillsammans med politikerna Urban Granström (S), Martina Hallström (C) (på bild) och Marco Venegas (MP) ett konstverk i form av ett hjärta av handavtryck. Det avtäcktes under ceremonin på kvällen och ska hänga inne i skolan.

Skolan och förskolan samsas nu samma byggnad och gemensamma ytor kan nyttjas bättre. Bland annat slöjdsalar och musiksal ligger mitt emellan skolans och förskolans del på plan 2. Ett stort tillagningskök för 700 portioner ligger i mitten av huset.

Stigtomtaborna också fått ett meröppet skolbibliotek som alltså är öppet även för allmänheten. 

– Trots att den här bygganden är dubbelt så stor som den gamla är den nästintill dubbelt så energieffektiv och miljötanken är med i varje detalj. Bergvärme, närvarostyrd ventilation och ljus är bara några exempel, berättar Peter Gärdin, projektledare på Tekniska divisionen.