Nu är Åkroken park, torg och lekplats öppet

5 juni 2023

Den 5 juni 2023 öppnas Åkroken park, torg och lekplats efter många års planering, arkeologiska utgrävningar och byggande. Platsen är nu åter en mötesplats för alla och utformningen knyter an till den hamn som en gång låg här.

Ytan har nu fått många funktioner som kan tilltala olika åldrar och behov. Promenadstråket längs med ån har fått ny belysning och nytt staket. Närmast promenadstråket ligger en lekplats med gungor, vattenlek, bryggor och handelsbod. Allt inspirerat utifrån tidigare arkeologiska fynd.

Den gamla parkeringsytan har förvandlats till ett attraktivt torg och snart kommer växterna i gradängerna att grönska. Stor omsorg och arbete har lagts på att behålla två stora kastanjeträd nere vid ån.

- Det har verkligen blivit den fina plats vi har sett framför oss. Jag hoppas att många nyköpingsbor och besökare hittar hit så det blir den mötesplats för alla som vi hoppas på, säger Urban Granström (S), ordförande för Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun.

park med lekstugor

Arkeologiska utgrävningar

Innan själva byggnationerna tog fart gjordes arkeologiska utgrävningar. Fynden som gjordes har fått ge lekytan utformningen av en hamn och en gammal handelsbod. De lämningar som hittades finns nu också att läsa om i den skyltutställning som finns i nedre delen av parken.

- Det är svårt att föreställa sig att det här var en parkering förut. Det är klart att ytan ska nyttjas till något mer och att återknyta till historiens hamn och mötesplats är helt rätt. Jag är också mycket glad över att vi har fått en lekpark i centrum, säger Ahmad Eid (M), kommunalråd i Nyköpings kommun.

De omfattande arkeologiska undersökningarna genomfördes av bland annat Sörmlands museum och finansierades delvis av Riksantikvarieämbetet. Bidragen var villkorade av att ytan också ska exploateras med bostäder.

Allt material som hittades togs upp och idag finns inga av fynden kvar i jorden