Meny

Nöjdheten allt bättre - Nyköping förbättrar NKI-mätning

22 april 2021

Kundernas betyg inom NKI - nöjd kund index, på Nyköpings kommuns ärendehantering klättrade till 77 p (76) trots rådande svårigheter med pandemin under 2020. Så högt att kommunen för andra året i rad får ett diplom för högt lägstabetyg (70 +) inom samtliga kommunala myndighetsområden.

Resultatet av NKI-mätningen nöjd kund index, ett jämförelsearbete som drivs av Stockholm Business Alliance (SBA) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är ett sätt för kommuner att mäta kundernas upplevelser och sporra till förbättringsarbeten.

Idag offentliggjordes resultatet. Nyköping tillhör den grupp kommuner i Sverige med så hög lägstanivå inom samtliga myndighetsområden att de når över 70 poäng.

Gästföreläsare för Sveriges kommuner

Maria Karlsson, näringslivschef i Nyköpings kommun: 

– Jag är oerhört glad över att företagen i Nyköping ger oss så höga betyg på vår service inom alla myndighetsområden att vi sticker ut i landet. Att vi dessutom får denna utmärkelse för andra året i rad tyder på att vår kulturresa och våra ändrade arbetssätt börjar få fäste. Nu kommer vi både att hålla i arbetet inom ”Fokus Nöjd Kund” och bredda utvecklingsarbetet till att även innefatta andra områden som till exempel etableringsprocessen och upphandling.

Maria Karlsson var inbjuden gästtalare till konferensen med över 450 kommunrepresentanter för att berätta hur kommunen fokuserar på nöjda kunder. På konferensen, som under dagen senarelades, ska en film om arbetssättet ”Dukat bord” visas senare. Det innebär att företag kan boka ett möte med handläggare från olika myndigheteter samtidigt. Jonas Svanström, VD på Sunlight Hotel, ger sin syn på hur han tycker att kommunens arbetssätt har förändrats. 

Förbättringar inom flera områden

Amal Shabibi, myndighetschef på Samhällsbyggnad för Bygglov-, Miljö- och Livsmedelsenheten ser resultatet som ett kvitto på att arbetet är rätt och att enheterna arbetar rätt.

– Det bästa betyget får vårt bemötande vilket är roligt, men vi har även förbättrat dialog, information och effektivitet inom flera områden och fortsätter nu med effektivitet, tillgänglighet och informationsåtgärder. Vi tänker bli ännu bättre, säger hon. Se intervjun med Amal nedan. 

Resultat Nyköping

Brandskydd 87 p (81)

Livsmedelskontroll 79 p (75)

Miljö- och hälsoskydd 72 p (70)

Bygglov 70 p (72)

Nyttja offentlig mark 77p (83)

Serveringstillstånd (alkohol) 81p (88)