När gode män brister i uppdraget

28 februari 2019
Omsorg och stöd

Cirka 500 gode män i Nyköping och Oxelösund sköter ekonomin åt runt 800 personer, en värdefull insats. Men det finns undantag där det inte fungerat. Överförmyndarkontoret gör regelbundna kontroller men behöver även hjälp att uppmärksamma missförhållanden.

En god man hjälper till med ekonomin, bevakar juridisk rätt eller ger annat stöd i vardagen. Det är Överförmyndarkontoret och Överförmyndarnämnden som utser gode män och kontrollerar att de utför sina uppdrag på ett korrekt sätt.

- De allra flesta gode män gör en värdefull insats och är en stor hjälp. All heder åt dem. Men tyvärr finns det undantag. I några enstaka fall under de senaste åren har det inte fungerat. Då har vi gjort polisanmälan och skyndsamt bytt god man. Det är enormt ledsamt när det händer. Den som får hjälp av en god man ska kunna känna sig trygg och inte behöva uppleva brister i stödet, säger Jenny Jonsson chef för Överförmyndarkontoret.

Gode män som misskött uppdraget får sluta

Gode män som misskött sitt uppdrag får avsluta det omgående. Den som vill bli god man får också gå igenom noggranna kontroller där Överförmyndarkontoret bland annat begär utdrag ur brottsregistret och ser om personen har betalningsanmärkningar eller lån.

Snabba kontroller vid signaler om felaktigheter

Överförmyndarkontorets tillsyn fungerar så att de snabbt kontrollerar uppgifterna om de får signaler om att något inte står rätt till, exempelvis om vårdpersonal eller anhöriga hör av sig. Oavsett det granskar de alla ärenden en gång per år då den gode mannen lämnar in årsräkningen som visar utgifter, inkomster och transaktioner.

Överförmyndarkontorets personal gör också cirka 20 besök per år på särskilda boenden där det bor personer som har god man. De pratar med chefer och vårdpersonal för att kontrollera att allt verkar vara som det ska. En god man kan inte ta ett lån utan att det godkänts av Överförmyndarkontoret. En bank medger inte ett lån som en god man tar utan att det finns ett beslut från Överförmyndarkontoret.

Hör av dig om du upplever oro kring ett god man-uppdrag

Du behöver inte ha en god man för att höra av dig - du kan också vara närstående, vårdpersonal, bankpersonal eller ha en annan anknytning till personen. Det kan ske anonymt och utan att personen som har god man vill det.

- Det är sällan vi blir kontaktade med misstankar om missförhållanden men vi uppmanar till det. Vår verksamhet är lagstyrd, enligt lagen ska vi göra årsräkningarna men vi har också valt att göra ytterligare kontroller i form av besöken på boenden. Utöver det behöver vi hjälp att uppmärksamma missförhållanden. Vi behöver få information för att kunna agera. Om någon upplever oro kring ett god man-uppdrag ber vi personen att kontakta oss utan dröjsmål, säger Jenny Jonsson.

Överförmyndarkontoret jobbar för både Oxelösunds och Nyköpings kommun på uppdrag av Överförmyndarnämnden. Länsstyrelsen granskar verksamheten och har inte haft några synpunkter på hur tillsynen sköts.

God man och förvaltare har liknande uppdrag, i den här texten benämns båda dessa uppdrag som god man.

Kontakt för frågor

Jenny Jonsson
Chef Överförmyndarkontoret
Tfn 0155-24 87 14

Överförmyndarkontoret
Stadshuset i Nyköping
Tfn 0155-24 87 00
overformyndaren@nykoping.se