Mötesplats Brandkärr planerar för invigning i april

14 mars 2023
Kommun och politik Uppleva och göra

Nu förbereds lokalerna på Träffen för fullt. Snart ska föreningar och kommunala verksamheter flytta in och skapa en ny plats där Nyköpingsbor kan träffas.

Projektledare Lisbeth Sommarström, vad händer?

- Just nu möblerar vi och planerar verksamheten. Här kommer bland annat kafé, läxhjälp och ungdomsaktiviteter att starta inom kort. Även lokaler för studiecirklar och föreningsmöten. Mötesplats Brandkärr invigs i april och sedan kommer vi succesivt att lägga till fler aktiviteter och program.

Vilka föreningar är engagerade?

- Verksamheten här ska vara medborgarstyrd och Somaliska föreningen, MS ungdomsförening och Verdandi ingår i samverkansmodellen för att tillsammans med kommunen utforma mötesplatsen. Men vi har redan kontakt med fler föreningar och organisationer som vill haka på och ha verksamhet här och vi kommer även att kontakta fler samarbetspartners.

Vad kommer kommunen att bidra med?

- Kommunen är beställare av projektet och står för budget. På mötesplatsen öppnar vi en biblioteksdel och vi har personal på plats som ska samordna program och aktiviteter. Dessutom kommer andra kommunala verksamheter att bidra till utbudet tillexempel Nyköpings Arenor, Kulturskolan, Barnkulturcentrum med flera.

Vad hoppas ni att mötesplatsen ska betyda för Nyköping?

- Att många ska lockas av utbudet och själva vilja vara delaktiga. Att ungdomar, barnfamiljer och äldre kan knyta nya kontakter. Flera medborgardialoger har visat på att behovet av en mötesplats i området är stort och hela Nyköping tjänar på att det finns en plats för möten mellan människor i alla åldrar, från olika delar av kommunen. Jag tror på att kulturkrockar kan vara både utvecklande och berikande när man möts i ett positivt sammanhang.