Mötesplats Brandkärr öppnar i höst

19 augusti 2022
Kommun och politik Omsorg och stöd Bo, bygga och miljö Företag och näringsliv Uppleva och göra Jobb och arbetsmarknad Hållbar utveckling - Agenda 2030

Med start i oktober kommer föreningar och kommunala verksamheter att gemensamt starta en mötesplats vid Träffen i Brandkärr. Kommunstyrelsen fattar beslut i frågan den 29 augusti.

- För att bygga ett hållbart Nyköping behöver vi också utveckla fler mötesplatser. Nu tar vi ytterligare ett steg med Mötesplats Brandkärr, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande. Det här blir fas 2 i projektet efter den dialog som hållits tidigare. Sådana här mötesplatser behövs också i andra orter i kommunen, på sikt kan vi skapa fler.

Fler kan bli självgående

Föreningarna som deltar i mötesplatsen får tillgång till lokaler i Hjorten och Träffen. Kommunen är en av flera aktörer som ska bidra till mötesplatsens utbud, bland annat genom ett mini-bibliotek, digitala hjälpen och olika stöd. Övrigt innehåll skapas av de föreningar som vill använda mötesplatsen.

- Det här är ett första steg till att skapa en första mötesplats där alla kommuninvånare ska kunna mötas, ett nytt grepp där det förutom aktiviteter kommer att finnas verksamheter som hjälper fler att bli mer självgående medborgare. Föreningslivet i sig är en oerhört viktig bas för förståelsen för och kunskapen om det demokratiska arbetet. Som helhet ett viktigt steg för en socialt hållbarare kommun, säger Martina Hallström (C), kommunalråd.

Medborgarstyrt innehåll

Samverkansmodellen mellan lokala föreningar och kommunen påverkas av vilka som deltar. Till stor del blir innehållet medborgarstyrt. Möteplats Brandkärr ska inrymmas i lokalerna på Träffen i två år och kommer att ta en viss tid att bygga upp. Start sker i oktober enligt plan. På längre sikt ska mötesplatsen finnas i en annan lokal, något stadsutvecklingsplanen ska skapa förutsättningar för. Var och hur den ska placeras längre fram återstår att komma fram till.

- Det här kan bli en mötesplats som vi saknat, där människor från olika bakgrund och nationaliteter kan träffas och få känna sig delaktiga och inkluderade. Att tillsammans verka för detta inom hela kommunen är nyckeln till ett samhälle som håller ihop, säger Marco Venegas (MP), kommunalråd. Vi har väldigt många barn och unga i Brandkärr och för dem kan det här bli en viktig väg in i föreningslivet.

Successiv start i oktober

Kommunstyrelsen väntas fatta beslut om ett projekt på platsen i två års tid med successiv start i oktober. 600 000 kronor avsätts för uppstart och drift 2022. 4,5 miljoner för driftkostnader 2023 och 2024 föreslås arbetas in i division Näringsliv Kultur och Fritids budgetram.