Meny

Politiska möten ställs in

7 november 2019
Kommun och politik

Kommunfullmäktige den 10 december samt kommunstyrelsen den 18 november ställs in. Detta för att det finns för få brådskande ärenden att behandla. Även BUN:s möte den 5 november ställdes in av samma anledning.

När det inte finns tillräckligt många ärenden att besluta om eller att ärendena inte är så brådskande är det bra att ställa in hela mötet. Då sparar kommunen in på arvodesersättningar och övertidstimmar. På det här sättet kan politiken bidra till att minska alla kostnader som är möjliga, säger Carl-Åke Andersson (S), kommunfullmäktiges ordförande.