Meny

Möjlighet till fritidsaktiviteter för fler unga

5 februari 2021

Med anledning av regeringens besked 4 februari öppnar möjligheten till fritidsaktiviteter nu även för ungdomar födda 2002 eller senare. Beslutet fattades 5 januari av Kultur- och fritidsnämnden i Nyköpings kommun.

Regeringen menar att fritidsaktiviteter är viktiga för ungas utveckling. Därför bör verksamheter även för ungdomar födda 2002 och senare återupptas, om de kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, och om föreskrifter och allmänna råd kan följas. Läs mer på regeringens webbplats. Tidigare i januari kom beskedet att verksamheter för barn och unga födda 2005 och senare kunde återupptas. Då öppnades även Biblioteket för anpassade besök, läs mer i nyhet.

Regeringens bedömning är att nyttan av att ha öppet överväger fördelarna med att hålla stängt. De negativa följder för ungdomars hälsa som annars riskeras är betydande.

Läs mer på nyköpingsguiden.
Läs mer på Kulturskolans webbsida.

För andra grupper förlängs stängningen av idrottshallar tills vidare

Beslutet att hålla idrottshallarna stängda är förlängt tills vidare, men med fortsatt undantag för skolverksamhet och elitidrott samt företag och bidragsberättigade föreningar med lokal anknytning, som bedriver organiserad verksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare.

Utomhusarenor kan fortsatt användas av lokala idrottsföreningar kopplade till specialidrottsförbundet om träningen sker ledarledd och i enlighet med riktlinjerna från riksidrottsförbundet.

Läs mer om övriga åtgärder i Nyköpings kommun med anledning av coronapandemin.