Meny

Mobila fritidsledare ska utveckla ungdomsverksamheten

2 januari 2020
Barn och utbildning Näringsliv och arbete Kommun och politik Uppleva och göra

Under våren startar ett nytt mobilt arbetslag med kommunala fritidsledare. Syftet är att utveckla de befintliga fritidsgårdarna och för att skapa en meningsfull fritid för unga i Nyköpings kommun. Det gäller även för dem som inte deltar i den organiserade föreningsverksamheten.

Nyköpings Arenor startar på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden en form av ett mobilt arbetslag för fritidsgårdar som utifrån behov kan verka över hela kommunen. Det nya mobila fritidsledarteamet ska arbeta tillsammans med de föreningsdrivna fritidsgårdarna, övriga föreningar och kommunala verksamheter. 

Syftet är att höja kvaliteten på aktiviteter och fortsätta utveckla mötesplatser för ungdomar 13–19 år. 

Mobila ledare

Funktionen att vara mobil gör att fritidsledarna finns på flera ställen – med aktiviteter för att passa olika intressen. Av kostnadsskäl och att inte låsa sig vid en plats, kommer det mobila fritidsledarteamet under 2020 att använda de befintliga fritidsgårdarnas lokaler. 

Många typer av fritidsgårdar

I Nyköpings kommun finns redan ett tiotal föreningsdrivna fritidsgårdar och ett Barnkulturcentrum som bedriver och samverkar kring kulturverksamhet för unga. Dessutom finns fem ungdomsstödjare inom Nyköpings kommun och på Räddningstjänsten finns fem ungdomsledare som ordnar aktiviteter för barn och unga. Bland annat driver ungdomsledarna fritidsgård på fredagskvällar på Gruvans skola Långberg.

– Vi hoppas på ett resultat av den här satsningen i form av en mer sammanhållen funktion mellan verksamheterna för unga, säger Lars Persson, tf verksamhetschef på Nyköpings Arenor. En förhoppning är också att vi kan få spin-off-effekter genom snabbare och kortare kommunikationsvägar mellan funktionerna samt en bättre verksamhet generellt.

Pop-up gav inspiration

Under förra året arbetade Nyköpings Arenor med ett antal verksamheter, bland annat med Ung Kraft för att samla mer kunskap kring en eventuell fritidsgårdsverksamhet i Nyköping. En popup-fritidsgård vid gamla brandstationen finansierades då med medel från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Slutsatsen från pop-fritidsgården är att få stor bredd på arrangemang, att föreningar ska samarbeta och att aktiviteter kan ske i olika lokaler. För att möta behoven behövs också utbildad personal och generösa öppettider.

Den nya samordningsfunktionen finansieras av Kultur- och fritidsnämnden och berör inte övriga föreningsbidrag. En fritidsledare kommer att tillsvidareanställas efter årsskiftet. Eventuellt kommer en ansökan om statliga medel ge möjligheter till ytterligare tidsbegränsade tjänster som kommer att tillsättas under året.

 

För kontakt

Per Lithammer, kultur- och fritidsnämnden, 
tfn 0155-24 83 69, per.lithammer@nykoping.se

Lasse Persson, tf verksamhetschef Nyköpings Arenor, 
tfn 0155-24 89 01, lars.persson@nykoping.se

Uppdraget från Kultur- och fritidsnämnden till Nyköpings Arenor. Det mobila fritidsledarteamet ska bland annat

  • Arbeta nätverksbyggande i förhållande till kommunens verksamheter och det civila samhället
  • Tålmodigt arbeta för att ungdomar ska kunna utveckla de resurser de behöver för att kunna integrera sig i samhället på ett positivt sätt
  • Stödja och stärka de föreningsdrivna fritidsgårdarnas verksamhet
  • Bygga förtroendefulla relationer med ungdomarna, för att främja ungdomarnas mognad och utveckling