Meny

Minst 70 tjänster ska bort inom Social omsorg

3 juni 2021
Omsorg och stöd

Sedan hösten 2020 pågår ett arbete med att minska division Social omsorgs ekonomiska underskott på 90 miljoner kronor. Trots att flera åtgärder pågår räcker det inte för att divisionen ska bryta den negativa kostnadsutvecklingen. Därför kommer minst 70 tjänster att tas bort.

Enligt prognosen per april fortsätter divisionen att visa negativ kostnadsutveckling i relation till budget 2021. 
 
- Det är tydligt att vi behöver ta till mer radikala åtgärder för att komma tillrätta med den ekonomiska utvecklingen. De nämnder som vi jobbar på uppdrag av är också tydliga i sin förväntan på oss. Vi måste bromsa och vända kostnadsutvecklingen, säger Jan Holmlund, divisionschef Social omsorg.
 
På lokala samverkansgruppens möte den 1 juni informerades de fackligt förtroendevalda om beslutet att minska antalet chefer och medarbetare i divisionen. Minst 70 tjänster berörs i hela divisionen, såväl inom lednings- och stabsfunktioner som inom respektive verksamhetsområde.
 
- Det som nu ska ske inom divisionen är ett omfattande och i många stycken ett svårt och komplicerat förändringsuppdrag. Många chefer och medarbetare kommer påverkas och ytterst ska kvaliteten i divisionens välfärdstjänster upprätthållas. Detta förutsätter en fördjupad dialog med respektive verksamhetsområde, säger Jan Holmlund.
 
Minskningen av antalet medarbetare kommer följa den process kommunen tillämpar vid så kallad arbetsbrist.
 
- Vi är precis i starten av detta och i nuläget finns inga besked om vilka tjänster som ska tas bort, säger Jan Holmlund.

Åtgärder fortsätter

Redan vidtagna åtgärder för att minska divisionens kostnader fortsätter parallellt. Det handlar bland annat om att se över grundbemanning och scheman, minska antalet timvikarier och effektivisera det administrativa stödet till chefer.