Meny

Mer stöd för personer med missbruk och psykisk ohälsa

17 maj 2019
Omsorg och stöd

Personer som har missbruk/beroende i kombination med psykisk ohälsa (samsjuklighet) kan nu få mer behandling och stöd på hemmaplan. Missbruksvården har utvecklat en ny metod och insats för behandling och samordning. 

Missbruksvården har utvecklat en behandlings- och samordingsmetod för att ge ett samordnat och lånsiktigt stöd för målgruppen - FR-ACT-Flexible Assertive Community Treatment.

Den innebär att:

  • En så kallad case manager – kan förklaras som en vård- och stödsamordnare - har en koordinerande roll för klienten; kartlägger behov och kontakter, samordnar kontakter och är delaktig i behandlingar. 
  • Case managern bygger tillsammans med klienten och anhöriga upp en resursgrupp (R:et i förkortningen FR-ACT) med samverkanspartners som till exempel psykiatrin och andra viktiga personer runt klienten.
  • Medarbetarna som är case managers har tillsammans ett gemensamt ansvar för alla klienter som har fått behandlings- och samordningsmetoden som insats, för att minska sårbarheten. 

– Nu kan vi fånga upp människor som har missbruk/beroende i kombination med psykisk ohälsa på ett annat sätt, med ett mer samordnat och långsiktigt stöd på hemmaplan. Vi har också ökat vårt samarbete med andra aktörer som psykiatrin, säger Helena Persson enhetschef för Vuxenenheten. 

Team och gul villa

Det finns nu ett team som arbetar i metoden - tre medarbetare som är behandlare och case managers samt två socialsekreterare.  

Metoden har fått en egen villa – Gula Villan i Hemgården, där klienter går på behandlingar och deltar i träffar för resursgrupperna. Medarbetarna som är case manager och behandlare har också sin arbetsplats i Gula Villan.   

Bakgrund 

2017 startade ett projekt med målet att utveckla samverkan och insatser för personer med missbruk/beroende i kombination med psykisk ohälsa. Det var ett projekt i det nationella utvecklingsarbetet Uppdrag psykisk hälsa som finansierat projektet. Inventeringar av målgrupper inom missbruksvården visade att behovet fanns. 

I projektet utvecklades behandlings- och samordningsmetoden FR-ACT. Projektet är nu avslutat och metoden är en del av befintlig verksamhet. 

Läs mer om behandlingar och insatser i missbruksvården här.  

Kontakt

Kontakt vid frågor om FR-ACT och Gula Villan:

Victor Eriksson Gonzalez, enhetschef för Vuxenenheten
Telefon: 0155-24 88 46
Mejl: victor.eriksson.gonzalez@nykoping.se

 

gul villa
Metoden har fått en egen plats; Gula Villan i hemgårdsområdet.