Meny

Så tycker invånarna om Nyköping

18 december 2019
Kommun och politik

Nyköpingsborna är jämfört med övriga landet nöjda med kommunikationerna, fritidsmöjligheterna och handeln. Däremot borde kommunen satsa mer på bostäder och tryggheten, visar SCB:s medborgarundersökning 2019.

Under många år har Nyköpings kommun låtit Statistikmyndigheten SCB göra en enkät bland medborgarna. Den visar vad Nyköpingsborna är mer och mindre nöjda med och hur nöjdheten varierar över tid i Nyköping.

Undersökningen tar upp tre olika delar: Kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och invånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Betyg som i övriga landet

De senaste åren visar ingen större skillnad i betyg. Nöjd-Region-Index för i år blev 60. Det är ingen säkerställd förändring jämfört med hösten 2018 då motsvarande siffra var 62. Rikssnittet ligger på 59.

Nöjd-Medborgar-Index ligger på 53 både i Nyköping och snittet för övriga deltagande kommuner. Jämfört med förra året har betygsindex höjts för förskolan i Nyköping, fler är alltså nöjda med förskolans verksamheter i år.

Nöjda med kulturutbudet

Jämfört med övriga landet är Nyköpingsborna i högre grad nöjda med kulturutbudet och idrottsanläggningarna, men mindre nöjda med vatten och avlopp, bemötande och tillgänglighet samt grundskolan.

Nöjd-Inflytande-Index visar hur medborgarna ser på sitt inflytande i kommunen. I Nyköping är betygsindex 38, i samtliga kommuner 39.  Liksom i övriga landets kommuner är de tillfrågade mer nöjda med den information och