Medarbetare får ökad kunskap om hedersrelaterat förtryck

12 februari 2019
Barn och utbildning Omsorg och stöd

Medarbetare i Nyköpings kommun får i februari ökad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Dels genom en grundutbildning och dels genom en heldag med föreläsningar. 

Den 13 februari arrangeras en heldagsföreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck för medarbetare inom individ- och familjeomsorgen i Nyköpings kommun och i övriga länet, i samarbete med länsstyrelsen i Södermanland. 

- Vi behöver öka våra kunskaper inom det här området för att på ett adekvat sätt förstå och på så vis kunna möta personer som söker stöd och hjälp och lever i en hederskontext, säger Marie Eriksson, strateg för våld i nära relation på Nyköpings kommun som arrangerat dagen.

Föreläsningar

Föreläser gör Bayan Nasih, socionom och Bo Lagerkvist, före detta polis, båda sakkunniga i Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck från länsstyrelsen i Östergötland.

De kommer bland annat prata om vad hedersrelaterat våld och förtryck är, hur det skiljer sig från vanliga konflikter i en familj och hur man bäst möter den som är utsatt. Totalt deltar 50 personer på föreläsningen. 

160 personer i heldagsutbildning

Cirka 160 personer inom individ- och familjeomsorgen och inom elevhälsan har i februari också gått en heldags grundutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck. 

- Hedersrelaterat våld och förtryck eller könsstympning är inga nya företeelser men däremot kommer det hela tiden ny forskning på området. Utbildningen gav möjligheten för medarbetarna att få ny kunskap. Vi valde även att öka spridningen av kunskapen genom att bjuda in alla delar inom individ- och familjeomsorgen inte bara de som vanligtvis möter den utsatta personen, säger Marie Eriksson. 

Utbildare var Petra Blom från Norrköpings kommun som under många år arbetat med hedersrelaterat våld och förtryck och att motverka våld i hemmet. 

Utbildningen och föreläsningen finansieras av statsbidrag avsatta för arbete med våld i nära relation. 

Kontakt

Har du frågor om utbildningssatsningen?

Kontakta Marie Eriksson, strateg för våld i nära relation i Nyköpings kommun
Telefon: 0155-45 79 31
Mejl: marie.eriksson.2@nykoping.se