Meny

Matinköp via nätet för hemtjänstkunder

19 mars 2021
Omsorg och stöd

Kommunen har upphandlat matinköp via nätet till kunder som har hemtjänst. Det har väckt en del frågor kring varför kommunen väljer en Stockholmsbaserad leverantör.

Cirka 500 hemtjänstkunder som har inköp som biståndsbeslut kommer från 12 april att köpa och få sin mat levererad av MatHem. Idag handlar och levererar personalen mat både till fots, cykel och med bil.

- Med mathandling via nätet kan omsorgspersonalen lägga sin tid på omvårdnad, det som de är utbildade för. Personalen behöver inte heller bära tungt eller hantera kontanter eller kontokort utan kunden får en faktura i slutet av månaden, säger Sofia Amloh (S), Vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Vård- och omsorgsnämnden tog den 12 september 2019 beslut om att påbörja upphandling av mathandling via nätet för hemtjänsten i Nyköpings kommun. Upphandlingen blev klar november 2020.

Kommunen är en offentlig myndighet som följer lagen om offentlig upphandling, LOU, och har i denna upphandling ställt krav utifrån både ekonomiska, miljömässiga och tekniska aspekter. Syftet med LOU är att alla aktörer inom EU ska ges samma förutsättningar att lämna anbud och därtill behandlas lika. Det betyder att ingen leverantör kan gynnas direkt. Om någon leverantör skulle gynnas på så sätt att de får en fördel för att de ligger geografiskt nära eller inom kommunen så skulle kommunen bryta mot en av våra viktigaste lagar som grundar sig på EU-rätt. 

Kommunens näringslivsenhet hade inför upphandlingen ett möte där de bjöd in de lokala livsmedelsbutikerna för att ge information för att kunna delta i upphandlingen. Lokala handlare lämnade anbud men de var inte tillräckligt konkurrenskraftiga och det Stockholmsbaserade företaget MatHem vann. MatHems anbud uppfyllde samtliga krav och var ekonomiskt mest fördelaktigt.

- Som Vård- och omsorgsnämndens ordförande skulle jag väldigt gärna se att vi får fler lokala entreprenörer som kan vinna den här typen av upphandlingar och jag tror att det är på väg. Coronapandemin har medfört att fler och fler handlare hittar nya lösningar, säger Sofia Amloh.

Många har reagerat på att maten ska transporteras från Stockholm och att matkassen skulle bli dyrare. 

- Vi har ställt miljökrav på sortimentet såväl som transporten. Leverantören ska sträva efter att minimera utsläpp från transporter och bör beakta möjligheter att använda fordon som går på fossilfria bränslen. Vi har även bett leverantören beskriva hur de arbetar med sitt strategiska miljöarbete samt att vi kontrollerat samtliga fordon som kommer att användas för uppdraget. MatHem har dessutom egna fordon, jämfört med andra leverantörer som använder sig av underentreprenörer som gör det svårare för oss att följa upp, säger Almir Mustafic, upphandlare.

När det gäller priser har kommunen ställt krav på att varorna inte får överstiga priserna som förekommer i fysiska butiker. Orter på landsbygden som har en lanthandel är undantagen från upphandlingen. 

- På orter som Nävekvarn och Tystberga kan hemtjänstkunden välja att handla på lanthandeln eller via nätet. Vi vill på så sätt fortsätta gynna de lokala handlarna där, säger Sofia Amloh.

Frågor och svar:

Vad kostar det att ha matinköp via hemtjänsten (biståndsbeslut)?
Avgiften beror på din inkomst, det vill säga din pension eller sjukersättning samt dina ränteinkomster. Har du bostadstillägg lägger vi till den summan. Därefter drar vi ifrån summan för din bostadskostnad. Sist drar vi ifrån förbehållsbeloppet, som är nationellt beslutat, och ska täcka normala levnadskostnader, förutom boendekostnad. Hur avgiften räknas fram kan du läsa mer om på sidan om avgifter. 
Utöver det betalar du själv för de matvaror du vill köpa.

Blir matkassen dyrare?
Det är svårt att svara på då det beror på vilka varor man vill köpa och av vilket märke. I upphandlingen har kommunen ställt krav på att varorna inte får överstiga priserna som förekommer i fysiska butiker och att kunden även ska ta del av rabatter och kampanjer. Totalkostnaden kommer sannolikt att bli lägre för många kunder då det idag handlas mycket i närbutiker som generellt har högre priser.

Vad kostar frakten?
Du betalar inget extra. Nyköpings kommun betalar plock- och leveranskostnader. Hemtjänstkunden betalar alltså enbart kostnaden för varorna och kommunen täcker den övriga kostnaden.

Vilka miljömässiga krav har ställts i upphandlingen?
Kommunen har ställt miljökrav på sortimentet såväl som transporten. Gällande transporterna finns dessa krav:

  • Leverantören ska sträva efter att minimera utsläpp från transporter och bör beakta möjligheter att använda fordon som går på fossilfria bränslen. 
  • Lätta lastbilar som används i uppdraget med en totalvikt under 3,5 ton ska klara utsläppskraven för EURO 5, införskaffas nya fordon under avtalstiden ska de uppfylla utsläppskraven för EURO 6. Ny lista på fordon ska skickas till köparen vid dessa tillfällen.
  • Transportutrymmen ska hållas rena och i gott skick för att skydda livsmedlen mot kontaminering. 
  • Transportutrymmen ska vara konstruerade så att adekvat rengöring för att uppfylla renlighetskraven är möjligt. 
  • Inom 6 månader från avtalsstart ska fordon som används i uppdraget vara utrustade med alkolås som uppfyller SS EN 50436–2, alternativt ska alkolåsskåp för nycklar användas.

Miljökraven finns för att minska koldioxidutsläpp.

Hur sker transporterna?
Transporterna sker i kylbilar som går på el eller diesel. Bilarna har inbyggd frysbox och allt sker med obruten kylkedja från MatHems lager i Stockholm. MatHem planerar leveransvägarna så miljövänligt som möjligt och bilarna går efter optimerade körturer för att minska utsläpp i mesta möjliga mån. Leveranser kommer tisdag, onsdag eller torsdag eftermiddag beroende på var du bor i kommunen. MatHem ska erbjuda leverans till kundens dörr på den tid som man bestämt i samråd med kunden och hemtjänstpersonal.

Läs mer om matinköp via MatHem.

Kontakt för frågor om upphandlingen

Almir Mustafic, upphandlare på inköps- och upphandlingsenheten
0155-24 81 11