Många viktiga samtal på Alla möts

7 februari 2019
Omsorg och stöd Kommun och politik

Den 29 januari träffade polisen, räddningstjänsten och socialtjänsten Nyköpingsbor i ett öppet samtalsforum i Brandkärr, där medborgare kan ställa frågor och få svar om hur de arbetar för en miljö som är välkomnade och trygg. 

Den här gången var mötet på Öppen hand. Många kom och ställde frågor och fick bland annat information om hur man gör hjärt-lungräddning (HLR).

Personer tittar på HLR-docka

Samtalsforumet ”Alla möts” har pågått sedan förra året. En gång i månaden har representanter från polisen och kommunen varit på olika platser i Brandkärrsområdet och träffat medborgare i samtal och aktiviteter kring olika teman.

- Genom dialog och att vi träffar medborgare kan polisen och kommunen fortsätta att skapa möjligheter för ett tryggt och säkert samhälle. Det var trevligt att träffa alla. Vi hoppas att ”Alla möts” ska fortsätta på olika platser under året, säger Anna Johansson Lundin, områdespolis.