Meny

Mycket energi och konkreta idéer på Stora Mötesdagen

Konkreta utvecklingsförslag, ett stort engagemang och en positiv inställning präglade Stora Mötesdagen på Scandic Stora Hotellet. Cirka 60 företagare deltog och cirka 40 politiker och tjänstemän.

folkhav av deltagare på Stora Mötesdagen

I mötet deltog bland annat kommunalråden Urban Granström, Martina Hallström och Marco Venegas. Förmiddagen handlade mycket om behovet av bättre förståelse i form av insikt och kompetens för småföretagares situation och villkor. Många vill ha stöd och lotsning för att göra rätt enligt de cirka 1200 lagar och över 8000 förordningar som styr företagens villkor och tolkas olika av Sveriges länsstyrelser och kommuner.

Nyköpings placering allt sämre

Maria Karlsson redogjorde snabbt tillsammans med samhällsbyggnadschef Anna Selander för det förbättringsarbete kommunen startat med Fokus Nöjd Kund för att utveckla företagsklimatet. Det gladde Björn Lindgren på Svenskt Näringsliv som sa att det är en viktig och långsiktig resa Nyköping börjat. Han hade en filmare med sig för dagen som ska beskriva Nyköpings utvecklingsresa.

Det blev förståeligt vid hans presentation av bilden på hur det gått utför för Nyköpings kommun i Svenskt Näringslivs egen näringslivsundersökning. Nyköping ligger nu sist i rankinglistan av Sörmlands kommuner. Från 3,1 poäng ska kommunen ta sig till målet 4,0.

37 procent av 167 svarande företag i undersökningen tycker att företagsklimatet är bra, till och med mycket bra. Nästan lika många tycker att det inte alls är godtagbart. De små företagen är de minst nöjda och det måste kommunen arbeta med. Runt borden fick deltagarna resonera om hur Nyköping ska lyckas med uppgiften att utveckla sådant som kommunen själv har en möjlighet att förändra.

Av drygt trettio förslag vaskades tre fram

Röstningen bland deltagarna sållade fram tre mycket populära förslag som kommunen ska försöka utveckla inom ett år:

  • Snabb återkoppling vid kontakt om ett ärende med en tidplan för när ärendet kan påbörjas.
  • Lyft Nyköping som en miljö- och hållbarhetskommun! Vad är kommunens röda tråd i hållbarhetsfokuset? Visa upp den, var konsekvent, uthållig och tydlig i kommunikationen. Det attraherar företagare och kan locka inflyttare. Se Mette Lindblad berätta om förslaget:
  • Skapa bättre och mer nischade dialoger gentemot branscher. Utveckla fler kluster så att det blir lättare för branschvisa företag att hålla dialog med kommunen.

Andra vanliga förslag var att utveckla upphandlingsarbetet, bjuda in företag till direktupphandlingar, utveckla anbudsformer och inspirera företag att dela på anbud. Alla förslag som presenterades på mötet sparas och tas med in i utvecklingsarbetet Fokus Nöjd Kund. 

Många förändringar har redan påbörjats

I den chefsgrupp som leder arbetet som ska förändra attityder, arbetssätt och arbetsprocesser ingår näringslivschef Maria Karlsson, samhällsbyggnadschef Anna Selander, Tekniska divisionens chef Kent Nyman och kommunikationschef Anna Nilheimer. Anna Selander, samhällsbyggnadschef, beskriver förändringsarbetet som en kulturresa.

- Vi har många briljanta medarbetare men är medvetna om att det inte alltid lyser igenom. Vi har mycket att ta tag i utifrån de rankingar som görs och då ska vi ta tag i frågor som vi äger själva, nämligen på vilket sätt vi bemöter våra kunder, hur vi gör oss tillgänglig och om vi är effektiva eller inte. Vi måste också fundera över hur vårt arbete och vår maktposition påverkar våra kunder i praktiken och vilka bollar våra beslut sätter igång. Vi behöver bli tydligare och rakare i vår kommunikation till kunderna så att de förstår våra beslut. Gränsdragningen mellan rådgivning och konsulterande ska bli tydligare. Vi vill bli mer stödjande för då vet vi att regelefterlevnaden blir högre!

Efter förmiddagens möte försvann deltagarna iväg på företagsbesök. 35 besök var inbokade för politiker och medarbetare som gick ut parvis. Alla var förberedda på besöket liksom vilka bidrag de förväntades komma hem med.

 

Det här är en del av det arbete som redan startat inom Fokus Nöjd Kund i Nyköpings kommun.

  • I våras deltog ett 100-tal tjänstemän i en inspirationsföreläsning om Rättviksmodellen
  • kvällsöppet på bygglov, en succé som fortsätter i höst
  • öppet hus på Miljö- o Bygglovenheten
  • förbättrad tillgänglighet med nya telefoningångar och bemannade gruppnummer på Samhällsbyggnad
  • allt fler digitaliserade e-tjänster
  • effektivisering med hjälp av en robot som skyfflar papper, påminner och svarar på frågor

Vad tycker då deltagarna om Stora Mötesdagen? Hör dem berätta här i vår film.