Malmbryggshage får ny lekplats och bollplan

14 juni 2023
Uppleva och göra Uppleva och göra Uppleva och göra - Idrott, motion och friluftsliv

I höst kommer Nyköpings kommun att börja bygga en ny lekplats på villasidan av gång- och cykelvägen vid strandparkspromenaden i Malmbryggshage. Temat är skog och natur, då det är nära till naturen och strandparksleden som binder ihop olika delar av Nyköpings naturnära miljöer som Labroängar.

Lekredskapen ska vara en stomme i en framtida naturpark som kan utökas med tiden med mer naturmaterial. Träflis kommer att användas som fallskydd och är både estetiskt, miljöanpassat och bra ur tillgänglighetssynpunkt. Kommunstyrelsen fattade beslut den 12 juni om att bevilja 1 500 000 kronor för att bygga lekplatsen.

- Det är alltid roligt att få ta fram en lekplats från grunden. Man har möjlighet att anpassa den till omgivningarna och till de åldrar man ser har behov av den. Malmbryggshage får ett skog- och naturtema som jag tror kommer att gillas av många, säger Albert Ellestad, landskapsingenjör i Nyköpings kommun.

skiss över området

Lekredskap för flera åldrar

Ytan blir uppdelad i tre områden. En för bollspel, en med lekredskap för 5-7 åringar och en yta för 7-12-åringar.

Området för bollspel är tänkt för en mindre fem manna-plan och mer inriktad på lek än sport. Alla massor används inom området för att dels bygga en liten vall mellan bollplan och villorna, dels för att jämna till i kanten av befintlig GC-väg.

Träd och buskar planteras mellan fotbollsplan och i lekområdet för att bryta upp den ödsliga åkerkänslan och skärma av lite mot villorna. Buskar planteras mot skogen för att skapa en brynmiljö som gynnar fågellivet. Delar av detta kan också bli spännande lekbuskage i framtiden när det vuxit till sig.

För de yngre barnen blir det gungdjur och djurskulpturer från lite olika tillverkare. Underlag träflis som fallskydd och stenmjöl i övriga ytor. Lekägg som kan användas att klättra och rutscha på, sandlåda, skärmvägg och liten lekstuga.

För de äldre barnen kommer ett klättertorn med klätternät, gångbro och rutschkana. Här finns också gunga och kompisgunga.


Läs mer i kallelsen till Kommunstyrelsens möte