Meny

Lösning för Vittra Kungshagen

27 juli 2021
Bo, bygga och miljö Barn och utbildning Kommun och politik

Vittra skola i Kungshagen i Nyköping förstördes i en brand 7 juli. Nu har Nyköpings kommun arbetat fram en lösning för skolans lokaler som ledningen för Vittra och AcadeMedia har tackat ja till.

Vittra skola ingår i koncernen Academedia och erbjuder verksamhet för barn och elever från förskola till årskurs 9.

- Det känns såklart väldigt bra att vi kan erbjuda en lösning på så här kort tid, säger Peter Wirström, planeringschef på Kommunfastigheter, Nyköpings kommun. Vittra behöver olika typer av lokaler för sin verksamhet som måste fungera redan om några veckor.

Moduler på Rosvalla och Kuben

Lösningen ser olika ut för skolans olika åldersgrupper:

För barn och elever i förskola, förskoleklass upp till årskurs 6 placeras moduler intill Rosvallas stora parkering. Modulerna levereras inom några veckor och kommer att vara i drift från 13 september. I lokalerna ska även fritidsavdelning, matsal, hemkunskapssal, NO-sal och slöjdsal finnas.

Årskurs 7-9 fortsätter att använda den lokal som kallas för Kuben.

Förskola bedrivs i Träffens lokaler under tiden som modulerna på Rosvalla byggs.

Hur föreningarna, som använder den del av Rosvalla där modulerna ska placeras, påverkas är inte helt klart i skrivande stund. Inriktningen är att påverkan ska vara så liten som möjligt. Information skickas till föreningarna inom kort.

Vårdnadshavare och elever informeras via Vittra

Vårdnadshavare och elever har informerats om lösningen via skolans rektor Johan Skeppstedt:

- Vi kallar första perioden för Uppstartsperioden där vi arbetar extra med till exempel grupputveckling och trygghet. Det här är utmanande period men vi är övertygade om att det kommer gå bra.

Vittra Kungshagen inleder grundskolans hösttermin 16 augusti och informerar vårdnadshavare och elever om hur skolstarten ska gå till under vecka 32.

Lösningen som Nyköpings kommun erbjuder är tillfällig tills Vittra Kungshagen och Academedia har en ny skolbyggnad på plats.