Meny

Lokala allmänna råd förlängs till 13 december

25 november 2020
Kommun och politik Omsorg och stöd

De skärpta allmänna råden som infördes lokalt i Sörmland 5 november har förlängts till 13 december. Råden ger tydliga uppmaningar om vad som förväntas av alla som vistas i länet. 

Beslutet att förlänga råden togs den 24 november av Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Sörmland.

Råd som gäller för alla som bor, verkar eller i vistas i Sörmland

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, exempelvis butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Undantag är nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
 • Du bör inte vistas mer än nödvändigt i inomhusmiljöer med människor som du normalt inte träffar. Utomhusmiljöer omfattas inte av detta råd.
 • Nödvändiga besök för att till exempel köpa livsmedel eller medicin, eller medicinskt motiverad träning i badhus eller gym, omfattas inte heller. Det är dock viktigt att göra sådana besök på tider då risken för trängsel är liten och att man undviker omklädningsrum vid eventuell träning.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Du bör avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt, oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Det handlar exempelvis om konserter, teatrar, biografer och andra föreställningar, religiösa evenemang och högtidsfiranden. Risken för smittspridning ökar i dessa situationer och det är även riskfyllt med resor till och från sådana evenemang.
 • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med
 • Rådet innebär en skärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor än de man bor med. Med fysisk kontakt menas de människor du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters avstånd, och där själva mötet (kontakten) varar mer än 15 minuter. Den typen av fysiska kontakter bör du helt undvika.
 • Du bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om vissa idrottsaktiviteter exempelvis kontaktsporter som brottning, ishockey och basket; privata tillställningar som fester, bröllop, kalas, middagar och afterwork; hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverat, exempelvis massage, fotvård, frisör eller skönhetsvård.
 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan.

Arbetsplatser och verksamheter

De lokala allmänna råden som riktar sig till arbetsplatser och verksamheter är exempel på åtgärder som kan underlätta för enskilda att hålla avstånd och undvika smittspridning. Vilken eller vilka av åtgärderna som kan användas avgörs av den som ansvarar för verksamheten.

Det här är några exempel på åtgärder:

 • En verksamhet kan anpassa öppettiderna genom att utöka eller ändra tiderna så att risken för smittspridning minimeras.
 • Verksamheten kan ha system som visar när det är störst risk för smittspridning eller när man bör undvika att besöka verksamheten.
  Verksamheten kan informera om hur många som får samlas i lokalen samtidigt.
 • Verksamheten kan försöka styra sina besökare till tider när det är mindre trängsel eller erbjuda digitala alternativ.
 • Verksamheten bör informera om när det är olämpligt att hela familjer eller andra sällskap besöker verksamheten tillsammans, om det inte är nödvändigt. Man kan även erbjuda aktiviteter utomhus för medföljande barn.

Arbetsplatser har pekats ut särskilt i de allmänna råden eftersom en stor del av de som får covid-19 har smittats på jobbet. Arbetsplatserna viktigaste åtgärd är att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att personalen kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid, under den tid som de lokala allmänna råden gäller. Observera att skolor regleras i annan ordning.

Så här påverkas kommunens verksamheter

Flera delar av kommunens verksamheter har förändrat sina öppettider eller förändrat hur du kan komma i kontakt med dem. Ta del av mer information. 

Ta del av vanliga frågor och svar på Region Sörmlands webbplats.