Lokal söks till härbärge i Nyköping

13 december 2018
Omsorg och stöd Omsorg och stöd Omsorg och stöd - Hemlöshet

Personer utan bostad som inte är inskrivna hos socialtjänsten har idag ingen möjlighet att få tak över huvudet. Ett härbärge kommer därför att öppna i samarbete mellan Nyköpings kommun och Stadsmissionen. Målsättningen är att verksamheten kan öppna hösten 2019. 

Antalet hemlösa i Nyköpings kommun ökar. Ett härbärge behövs för att människor som inte är inskrivna hos socialtjänsten ska kunna få sova inomhus. Stadsmissionen kommer att driva härbärget och kommunen står för en del av kostnaden.

- Stadsmissionen har lång erfarenhet av att driva härbärgen och andra verksamheter för socialt utsatta personer. De har ett beprövat koncept och kan bedriva en professionell verksamhet. Vi välkomnar även fler aktörer att vara med i samverkan kring detta, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande. 

Härbärget beräknas öppna hösten 2019

Stadsmissionen söker en lokal. De har tittat på några lokaler hittills men ingen av dem bedöms passa för härbärget. Lokalen behöver ligga centralt i Nyköping, kunna bli godkänd för övernattning och vara tillräckligt stor för att rymma härbärget med personal. 

Just nu diskuteras också formerna för verksamheten och samarbetet mellan Stadsmissionen, socialtjänsten inom kommunen och Socialnämnden. Ett avtal skrivs om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). 

- Lokalfrågan är den kritiska och avgörande punkten, men vi har gott hopp. Enligt vår tidsplan ska härbärget kunna öppna under hösten 2019, säger Anna Ulf, nämnansvarig tjänsteman för Socialnämnden. 

Personer med akut behov av tak över huvudet

Målgruppen för härbärget är medborgare i åldern 18 år och äldre. Personer som har akut behov av tak över huvudet. Det kan till exempel vara ekonomiskt sårbara, våldsutsatta eller personer med psykisk ohälsa, missbruksproblematik eller funktionsnedsättning.

När kommunen tidigare haft ett härbärge i egen regi har få personer sökt sig dit. En förklaring är att verksamheten varit mer ett första steg in i missbruksvården än ett härbärge. Fördelen med att en ideell aktör driver härbärget är att de kan etablera kontakt med personer i ett tidigare skede och rikta sig till en bredare målgrupp.

Kontakt för frågor

Anna Ulf
Nämndansvarig tjänsteman
Socialnämnden
Tfn 24 83 47