Livsmedelskontroller med fokus på de med nedsatt immunförsvar

31 januari 2023
Omsorg och stöd Bo, bygga och miljö - Livsmedel och hälsa

Under 2022 utförde Livsmedelsenheten ett projekt där livsmedelskontroller utfördes med fokus på konsumentgruppen äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

- Personer som har ett nedsatt immunförsvar kan bli sjukare av eventuella smittämnen i mat. Det finns därför anledning att vara extra försiktig och uppmärksam när man hanterar mat till äldre och andra som ingår i riskgruppen, berättar Heléne Holmqvist, livsmedelsinspektör på Nyköpings kommun.

I de livsmedelskontroller som myndigheten utfört på äldreboenden och sjukhus har extra fokus riktats mot vissa riskområden. Exempelvis hur ägg hanteras med risken för salmonella eller hur importerade frysta bär hanteras då de kan innehålla norovirus som orsakar vinterkräksjuka. Inspektörerna tittade även på risker kopplat till konsistensanpassad mat och allergikost.

- Vi gör alltid kontroller utifrån att de ska vara riskbaserade. I projektet samordnade vi kontrollerna och utförde dem med hjälp av en gemensam checklista med riskområden som Livsmedelsverket lyft fram som viktiga för riskgruppen, berättar Lovise Muhrbeck, livsmedelsinspektör.

Inga avvikelser hittades vid kontrollerna för bland annat hantering av allergikost, hantering av frysta importerade bär eller för hantering av ägg. Verksamheterna uppmärksammades på att det behövs bättre kontroll på temperaturer och mer kunskap om risker för tillväxt av listeria. Efter genomfört projekt har verksamheterna utvecklat bättre rutiner för de uppmärksammade riskerna.

- Vi och våra inspektörskollegor har mött trevlig och intresserad personal vid våra kontroller och inom de flesta riskområden som kontrollerades fanns bra rutiner. Verksamheterna som ingått i projektet har tagit till sig information, åtgärdat avvikelser och förbättrat sin egenkontroll i de områden där det fanns brister, sammanfattar Heléne och Lovise som varit projektledare.