Meny

Ledig jaktmark på Örstigsnäs

11 juli 2019

Nu erbjuds möjlighet att lägga bud på jakt och viltvård för området Örstigsnäs jaktåret 2019/2020. Bud läggs genom anbudsförfarande senast den 5 augusti 2019.

Beskrivning av området: 

Den tätortsnära jaktmarken består av cirka 630 hektar i ett bitvis mycket naturskönt område med naturreservat, odlingsmarker samt skogsmark. Jaktområdet är beskrivet i kartskissen här nedanför (inom blå begränsningslinje). Jakträtten ingår ej inom rödmarkerade områden (privata fastigheter). 

Förutsättningar:

  • 1-årsavtal med möjlighet till förlängning
  • Jakten är tillåten under vardagar
  • Jakträtten omfattar all jakt förutom sjöfågeljakt inom Strandstuvikens naturreservat

Anbudsförfarandet:

  • Anbudet ska anges med ett belopp i SEK inklusive moms för hela arealen senast den 5 augusti 2019. 
  • Anbudet ska skickas via e-post till mex@nykoping.se Märk anbudet med "Jaktarrende Örstigsnäs".
  • Sedvanligt jakträttsavtal upprättas med den anbudsgivare som presenterar högsta anbud. 

Jaktområdet Örstigsnäs:

Örstigsnäs_jaktarrende.jpg

Jaktområdet: inom blå begränsningslinje.
Privata fastigheter (där jakträtten inte ingår): rödmarkerade områden.

 

Läs mer om arrenden i Nyköpings kommun.