Meny

Lättnader i restriktioner 1 juli

1 juli 2021

Flera lättnader görs nu i restriktioner och rekommendationer. Till exempel förändras rådet att bara umgås i en mindre krets. Från 1 juli är rådet istället att umgås på ett smittsäkert sätt, till exempel genom att träffas utomhus.

Anledningen till lättnaderna är att smittan av covid-19 går ner i Sverige samtidigt som antalet vaccinerade fortsätter att öka. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att anpassningen av smittskyddsåtgärder kan fortsätta som planerat.

Exempel på fler förändringar av restriktionerna:

  • Antalet tillåtna deltagare vid demonstrationer höjs till 1800.
  • Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler, som privata fester, höjs till max 50.
  • Råden till alla verksamheter ligger kvar, men de specifika råden till föreningar för kultur, idrott och fritid, till exempel att hålla träningar och aktiviteter utomhus försvinner. Rekommendationen till lägerverksamhet, cuper och körer kvarstår.
  • Rådet om att endast umgås i en mindre krets ändras till att du bör vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar. Det gör du till exempel genom att träffas utomhus i mindre grupper och att undvika att vara nära varandra längre tider i små utrymmen.
  • Rådet om att undvika nya kontakter vid längre resor ersätts med rådet att vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar.
  • Regler för serveringsställens öppettider tas bort.
  • Reglerna för storleken på sällskap på serveringsställen tas bort utomhus och sällskap på 8 personer tillåts inomhus. Övriga bestämmelser om till exempel avstånd och sittande förtäring kvarstår.
  • Rådet om att handla ensam tas bort. Fortfarande gäller rådet att hålla avstånd och undvika trängsel.
  • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid försvinner. Läs mer på Sörmlandstrafikens webbplats.

Läs mer på krisinformation.se om vilka råd och restriktioner som gäller just nu. 

Läs mer om lättnaderna av restriktionerna:

Folkhälsomyndighetens webbplats 
Regeringens webbplats