Meny

Lättade restriktioner 1 juni – 1 juli

1 juni 2021

Regeringens lättade restriktioner medför att de regionala rekommendationerna i Sörmland nu slutar att gälla. Vuxenutbildning på plats, läger och cuper för barn och lättnader för serveringar är några exempel på aktiviteter som nu öppnar upp. De nationella rekommendationerna gäller fortfarande så var omtänksam och håll avstånd.

De lättade restriktionerna som börjar gälla 1 juni är en del av den gradvisa plan som regeringen presenterat för att öppna upp Sverige igen. I planen sker anpassningar av smittskyddsåtgärder för privatpersoner och verksamheter i flera nivåer. Det är första steget, från 1 juni till 1 juli, som i nuläget är beslutat kring. Från och med 1 juli inträffar nästa steg i regeringens plan för nationella råd och rekommendationer, under förutsättning att situationen inte försämrats. Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Nationella rekommendationerna gäller fortfarande

De lokala restriktionerna som varit gällande från 5 november 2020 upphör att gälla från och med 1 juni. De nationella rekommendationerna gäller fortfarande och ska fortsättningsvis även följas. Läs mer i Region Sörmlands nyhet om vilka skillnaderna varit och vad som nu gäller.

Läger och cuper för barn

Folkhälsomyndigheten avråder inte längre från cuper och läger för barn. Med anledning av det beslutade Kultur- och Fritidsnämnden i Nyköpings kommun den 31 maj, att barn och ungdomar kan delta i lägerverksamhet, cuper och tävlingar i mindre skala. Förutsättningen är att arrangemangen är smittsäkrade med möjlighet att hålla avstånd.

Nämnden gör ett undantag för privatpersoners rätt att hyra lokaler från lokalbokningen. Anledningen är att den kommunala organisationen inte har möjlighet att följa upp och kontrollera att restriktionerna följs i den utsträckning som skulle vara önskvärd.

Vuxenutbildning nu på plats 

Den 1 juni hävs också rekommendationen om att kommunal vuxenutbildning, högre utbildning och annan utbildning för vuxna bör bedrivas på distans. Se information på Campus Nyköpings webbplats. 

Lättnader för serveringar

Restauranger får ha öppet till 22.30, fyra personer per sällskap fortsätter gälla. Alkoholservering till klockan 22. Serveringar utan egen entré får servera fyra gäster per bord.

Nya deltagartak för arrangemang 1 juni – 1 juli

 • Inomhusarrangemang utan sittplatser: 8 deltagare.
 • Inomhusarrangemang med sittplatser: 50 deltagare (sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer).
 • Utomhusarrangemang utan sittplatser: 100 deltagare.
 • Utomhusarrangemang med sittplatser: 500 deltagare.
 • Motionslopp: 150 deltagare.

Övriga arrangemang

 • Begravningar får ha 20 deltagare oavsett storlek på lokal eller 50 deltagare om sällskap kan hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.
 • Privata tillställningar i hyrd lokal: 8 personer.
 • Fest i privat hem: Större fester bör undvikas, utomhus är att föredra framför inomhus.
 • Fest i privat trädgård: Större fester bör undvikas, utomhus är att föredra framför inomhus. Privata fester i hem och trädgårdar omfattas inte av juridiskt bindande regler.

Lättnader för personer som är vaccinerade

Vaccinationerna mot covid-19 pågår och det påverkar vilka råd och rekommendationer som ska gälla i samhället. I ett första steg kan åtgärder anpassas för de personer som är vaccinerade och därmed har utvecklat ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Fortsätt följ dessa råd

Vi behöver fortsätta att skydda varandra därför gäller de allmänna grundläggande råden fortfarande – även för de som är vaccinerade.

 • Hålla avstånd och undvika trängsel! Både inomhus och utomhus.
 • Stanna hemma när du är sjuk. 
 • Umgås bara med dina närmsta.
 • Fortsätt att arbeta hemma om du kan. 

All information om vad som gäller just nu hittar du på webbplatsen krisinformation.se. 

Här hittar du Nyköpings kommuns samlade information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.