Meny

Längre uteserveringssäsong i ny marktaxa

18 december 2019
Bo, bygga och miljö Bo, bygga och miljö - Bostäder och offentliga platser Näringsliv och arbete - Mark och lokaler Näringsliv och arbete - Tillstånd, regler och tillsyn

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om en ny taxa för markupplåtelse. Taxan har bland annat längre uteserveringssäsong, tydliga regler om marschaller och tillåtelse för vissa gatupratare.

Den 17 december tog Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om en ny taxa för markupplåtelse*. Taxan ska också antas av Kommunfullmäktige innan den börjar gälla med föreslaget datum 1 mars 2020. Taxan reviderades av Kommunfullmäktige senast i juni 2018.  Taxan behöver nu anpassas efter dagens kostnadsläge och önskemål. 

- Det har också funnits behov att göra den tydligare och lättöverskådlig för att kunna veta vad som gäller. Vi har också velat göra förändringar efter synpunkter och behov från både verksamhetsutövare och enskilda medborgare, säger Carl-Åke Andersson (S), ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämden.

Nyheter i taxan 

Den nya taxan föreslår att uteserveringssäsongen förlängs med en och en halv månad. Från nuvarande 15 april – 1 oktober till 1 april – 1 november.

- Vi ser ett annat användande av uteserveringar och vill därför justera taxan, säger Fatima Arnautovic, handläggare i Nyköpings kommun. 

Gatupratare har hittills inte varit tillåtet men blir nu det, men styrt till en viss typ och på vissa platser.

- Vi vill tillmötesgå handlarnas behov men det är viktigt att gatupratarna är säkra och går att upptäcka i tid för till exempel de med någon funktionsvariation. Därför tillåts nu en viss typ och på vissa platser, säger Fatima Arnautovic, handläggare i Nyköpings kommun.

Marschaller har tidigare inte varit reglerade i taxan, men används allt oftare och man har sett ett behov att ta fram regler. Marschaller utan kostnad får bara vara placerade intill fasad vid entrén under affärens öppettider och ska vara elektriska. För vanliga marschaller krävs tillstånd.

I kallelsen till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte kan du läsa hela förslaget. https://nykoping.se/arkiv/kalender/2019-12-17_1400_sammantrade_miljo--och-samhallsbyggnadsnamnden

*FAKTA MARKUPPLÅTELSE

*Taxa för markupplåtelse reglerar vad som är tillåtet för att använda offentlig plats. Tillstånd behövs när man vill använda offentlig plats till annat än den upplåtits för. Att använda platsen till annat kan bl a ha betydelse för säkerhet, framkomlighet, tillgänglighet och skötsel. Tillstånden har en avgift och vissa bestämmelser och söks hos polisen.