Landsbygdsriksdag 2024 blir i Nyköping

22 maj 2023
Företag och näringsliv Kommun och politik

Kommunstyrelsen avsätter extra medel för att nästa års landsbygdsriksdag ska hållas i Nyköping. Beslutet tas nästan exakt ett år innan arrangemanget, som är Sveriges största mötesplats för landsbygdsfrågor.

Vartannat år sedan 1989 arrangerar den ideella föreningen Hela Sverige ska leva Landsbygdsriksdag. År 2024 äger den rum i Sörmland och Nyköpings kommun är värdkommun. Mer specifikt mellan den 23 och 26 maj.

Kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S) är nöjd med beslutet:

- Utvecklingen på landsbygden är en viktig del av kommunens tillväxt. Landsbygdsriksdagen belyser förutsättningar, möjligheter och utmaningar för landsbygderna. Den är också en viktig mötesplats för ökad kompetens och lärande i samverkan mellan olika aktörer i syfte att skapa hållbar utveckling i Nyköping som helhet, säger han.

Kommunalråd Ahmad Eid (M) instämmer:

- Vi har en väldigt aktiv och levande landsbygd i kommunen med en tredjedel av Nyköpings befolkning och över 1500 aktiva företag, och det är helt rätt och väldigt glädjande att vi nu blir värdkommun för Sveriges största mötesplats för landsbygdsfrågor. Det är dessutom ett viktigt och profilerande arrangemang för att stärka Nyköping som mötesplats för större event och konferenser, säger han.

Vanligtvis deltar runt 700–1000 personer från hela landet och från alla sektorer: Politiker, tjänstepersoner från offentlig sektor, näringsliv, organisationer och föreningar, samt inte minst byarörelsen.

Det kommer att ske aktiviteter på Rosvalla men en heldag är vigd åt inspirationsresor till besöksmål fördelat runt om i hela länet. Cirka 20 resor planeras och Nyköping har med aktörer i hälften av dessa. Nyköpings kommun blir huvudsamverkanspartner och kommer även att få arrangera ett seminarium på Landsbygdsriksdagen. Förutom medfinansiering från Nyköpings kommun tillkommer medel från flera lokala, regionala och nationella aktörer.

Ta del av beslutsunderlaget och läs mer i kallelsen till kommunstyrelsen den 22 maj 2023.

Fakta Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva bildades 1989 och är en ideell och partipolitiskt obunden medlemsförening för lokala utvecklingsgrupper – alltså byaföreningar, samhällsföreningar, fiberföreningar med flera som alla arbetar för sin bygds bästa. Den har också ett fyrtiotal medlemsorganisationer. 24 länsavdelningar samordnar och driver gemensamma frågor på regional nivå. I grunden är Hela Sverige ska leva en folkrörelse för det som brukar kallas byarörelsen, det vill säga människor, föreningar och företag som arbetar allmänt för bygdernas bästa.