Meny

Landsbygdsföretag i dialog om sina servicebehov

15 oktober 2019
Bo, bygga och miljö Näringsliv och arbete Kommun och politik

Det är bråda tider för representanterna från landsbygdens småorter. En frukostturné har nyligen inletts med företagarna där för att även deras näringslivsperspektiv ska tas tillvara. Underlagen ligger till grund för en kommunal Serviceplan för landsbygden som blir klar till årsskiftet.

Näringslivsenheten står som värd för dessa frukostmöten. De genomförs på de fem orter som fungerat som mötesplatser för alla möten om Serviceplanen där invånare träffat kommunens tjänstemän och politiker. Till företagsfrukostarna har projektledarna för ortsarbetet fått uppdraget att bjuda in representativa företag inom och runt alla småorter.

- Vi har ett gediget material redan, både från enkäter och möten med ortsbor och tjänstemän men kände att vi ville komplettera med att förtydliga även hur företagen ser på sitt servicebehov, säger Berit Christoffersson, näringslivsstrateg. De uppskattar att de får lämna sina synpunkter märker vi.

Ny möjlighet påverka ÖP-arbetet

Allt ska resultera i ett förslag till kommunal Serviceplan som Tillväxt- och Landsbygdsutskottet först behandlar och som Kommunstyrelsen därefter beslutar om vid årsskiftet. Ett stort antal synpunkter har inhämtats från över tvåtusen kommuninvånare på landsbygden. De påverkar arbetet för kommunala verksamheter på olika sätt, exempelvis Barn och Utbildning med skola och förskola, Tekniska divisionens arbete med gata, park, renhållning etc samt Samhällsbyggnads arbete med mark- och planfrågor för att nämna en del.

Eftersom många av de förslag och tankar som kommit fram i arbetet från landsbygdens invånare kan kopplas till den långsiktiga översiktsplaneringen (ÖP-arbetet) som nu pågår i kommunen, bjuds projektledarna från orterna in till en workshop av Samhällsbyggnad den 16 oktober. Det innebär ytterligare en möjlighet att påverka framtida markfrågor.

Kalendern för höstens aktiviteter

Här inhämtas landsbygdens synpunkter till Serviceplan och ÖP-arbete som under 2020 blir basen för den reviderade Landsbygdsstrategin. De som deltar i företagsfrukostarna bjuds in av lokala projektledare för respektive orter.

  • 10 okt: Företagsfrukost i Nävekvarn inklusive Buskhyttan
  • 16 okt: workshop med Samhällsbyggnad och Kommunbygderåd om ÖP-arbetet, Näringslivets hus Nyköping
  • 22 okt: Företagsfrukost i Ludgo Spelviks bygdegård inklusive Runtuna och Aspa
  • 24 okt: Företagsfrukost i Vrena församlingshem inklusive Stigtomta, Råby, Husby Oppunda
  • 5 nov: Företagsfrukost i Stavsjö inklusive Jönåker och Ålberga
  • 12 nov: Företagsfrukost i Tystberga hembygdsstuga

Kontaktperson är näringslivsstrateg Berit Christoffersson.