Meny

Landsbygdsboende i dialog om ny strategi

17 maj 2021
Kommun och politik Barn och utbildning Omsorg och stöd Bo, bygga och miljö Trafik och resor Näringsliv och arbete Uppleva och göra

Skolor och kommunikationer, mark och fastigheter för boende och företagande och att få igång flyttkedjor. Annat som kom upp var samlade servicepunkter, kontorshotell och digitaliseringen. Det var några teman som diskuterades med inbjudna landsbygdsrepresentanter nyligen.

De deltog i en workshop nyligen för att skapa en ny landsbygdsstrategi. I det digitala mötet deltog kommunala tjänstepersoner, landsbygdens representanter och Kommunbygderådets styrelse. Diskussionerna pågick i grupper och inspelen nedtecknades flitigt för att ingå i underlaget till kommunfullmäktige när beslut fattas av Kommunstyrelsen i slutet av året. Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet våren 2022.

Ny chans att delta i juni

För de landsbygdsrepresentanter som inte hade möjlighet att delta i mötet ges en ny chans i början av juni. Det blir ett nytt digitalt möte, denna gång på kvällstid för att fler ska kunna delta. Inbjudan kommer att skickas ut till Näringslivsenhetens landsbygdskontakter. Det är Näringslivsenheten som fått uppdraget av Tillväxt- och landsbygdsutskottet att revidera den gamla landsbygdsstrategin och presentera ett nytt förslag för beslutsfattarna.

I arbetet ingår en rad workshops med tjänstepersoner, med politiker, med landsbygdsrepresentanter och ibland i mixade grupper. Det startade i februari med ett öppet seminarium för alla med ett kreativt inspirationsmöte med inbjudna nytänkare från olika delar av Sverige.

Som med alla medborgardialoger är de av rekommenderande karaktär med syftet att politiker lyhört ska kunna lyssna in synpunkter och idéer som senare vägs samman med övriga underlag och strategier innan beslut fattas.