Meny

KS-beslut växlar upp näringslivsfrågor i kommunen

31 mars 2021
Näringsliv och arbete Bo, bygga och miljö Trafik och resor Kommun och politik

Vid Kommunstyrelsens senaste möte 29 mars fattades en mängd beslut kopplade till det som kallas ”Framtidspaket för näringslivet.” Det gäller aktiviteter som sammantaget ska bidra till en uppväxling för det näringsliv som drabbats hårt av coronapandemin.

Det gäller bland annat satsningar på att underlätta tillgång till kommunal företagsmark för om- och nyetableringar. Division Näringsliv, kultur och fritid får i samverkan med Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen uppdraget att prioritera ned arbetet med bostadsprojekt för att påskynda hantering av kommunal företagsmark.

Förstärkta resurser till markfrågor

Samhällsbyggnad, Tekniska divisionen och division Näringsliv, kultur och fritid får också i uppdrag att utreda och införa förstärkning och utveckling av hantering av kommunal mark för försäljning, etablering och expansion utanför detaljplanerat område. Dessutom ska en marknadsanalys göras för att kartlägga nuvarande och framtida behov av företagsmark. 

Division Näringsliv, kultur och fritid får också i uppdrag att avsätta tid och resurser för att hitta potentiella etableringar för att de ska välja Nyköping. Arbetet ska löpande rapporteras till Näringslivsutskottet och till Nykopingsregionen.

Kundfokus för alla verksamheter

Under 2021 utökas Fokus nöjd kund-arbetet med ett uppdrag till division Näringsliv, kultur och fritid att tillsammans med ledningen för Fokus nöjd kund göra en plan med syftet att inkludera alla kommunala verksamheter med konkreta mål till budget 2022.

I Kommunstyrelsens beslut ingår också att kommunen stödjer Nysams satsning på Årets stadskärna 2023 med 600 000 kr, att stödja digitaliseringsprojektet Digitala Nyköping som ska stärka Nyköping som handelsplats och destination med 500 000 kr och att 250 000 kronor avsätts till digitaliseringsprojektet Digilyft Nyköping.

Ytterligare 150 000 kr avsätts till förstudien som avser hållbarhetsarbete med återbruksprofil kopplat till utveckling av stadsdelen Öster i Nyköping.