Meny

Krafttag mot råttor i Nyköpings stadskärna

19 februari 2021

Under några år har problemet med råttor ökat i Nyköpings tätort. Nu tar kommunen krafttag för att få ner beståndet.

God tillgång på mat, varma platser att bo på och ökat byggande, det är flera faktorer som gör att råttorna har blivit fler och syns mer. Nyköpings kommun har löpande gjort åtgärder för att hålla råttbeståndet nere, men nu tas ett krafttag för att komma tillrätta med problemen.

Nomor AB är det företag som är upphandlat för att göra jobbet. En inventering har gjorts och åtgärder sätts in både över och under jord. Flera av kommunens verksamheter hjälps åt för att rensa sly, säkra sopkärl, täta fastigheter och plocka skräp. Nu ber man också om allmänhetens hjälp.

- Vi har riktat in oss på området kring Nyköpingsån. Där har vi satt upp fällor över jord och vi har också satt fällor i avloppsbrunnar, berättar Victor Mahrs, driftansvarig på Nomor AB.


Tipsa om råttproblem

För att komma tillrätta med problemen är det viktigaste att göra miljöerna så obekväma för råttorna som möjligt. Här måste alla tänka till. Några exempel är: släng inte skräp och mat på marken, mata änderna vid ån med måtta, stäng till och laga hål i fasader.

Ser du ofta råttor på ett ställe eller på ett nytt ställe, anmäl det på Nyköpings kommuns felanmälanstjänst. Du hittar den på nykoping.se/felanmalan

- Vi är tacksamma om man anmäler ofta förekommande problem här. Det finns också en app som man kan ladda ner till mobilen, berättar Jenny Kjellberg, stabschef på Tekniska divisionen i Nyköpings kommun.