Kostnader för Ostlänken utreds av Trafikverket

4 april 2019

Trafikverket ska utreda hur Ostlänken kan byggas med bibehållen funktion, utan att kostnaderna ökar. Beskedet lämnades av Trafikverket idag torsdag 4 april 2019. Den nuvarande föreslagna lösningen riskerar att bli för dyr enligt Trafikverkets beräkningar.

Det är hanteringen av förorenade massor, svåra geotekniska förutsättningar och byggandet av tunnlar som innebär stora utgifter. Enligt Trafikverket är fortsatt centrala stationslägen och planering för ett snabbt genomförande av Ostlänken utgångspunkter i utredningen.

- Även om en utredning nu ska göras gäller de beslut som har fattats, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun. Vi kommer att arbeta gemensamt med övriga kommuner längs med Ostlänken och Trafikverket för att sänka kostnaderna.

Utredningen förväntas vara klar under 2019 och ska utgöra ett underlag för Trafikverkets beslut inför det fortsatta arbetet med färdigställandet av Ostlänken.

Ta del av Trafikverkets pressmeddelande.